Název: Využití interaktivních dotykových tabulí v České republice a ukázkové výukové téma na rozhraní fyziky a informatiky
Další názvy: Using interactive whiteboards in the Czech Repulic and an exemplary thematic unit at the boundary of physics and information and communication technologies
Autoři: Kohout, Václav
Vedoucí práce/školitel: Randa, Miroslav
Randa, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10788
Klíčová slova: interaktivní dotyková tabule;SmartBoard;ActiveBoard;tematická výuka;rámcový vzdělávací program;základní škola barva;spektrum;RGB;CMYK;barvový prostor;chromatický diagram;tristimulus
Klíčová slova v dalším jazyce: interactive whiteboard;SmartBoard;ActiveBoard;thematic learning;framework educational programme;primary school;colour;spectrum;RGB;CMYK;colour space;chromaticity diagram;tristimulus
Abstrakt: Práce je věnována plošnému výzkumu zjišťujícímu rozšíření technologie interaktivních dotykových tabulí na základních školách v rámci celé České republiky a mapujícímu intenzitu využívání různých druhů softwarových aplikací při takovéto výuce. Během výzkumu bylo osloveno více než 3000 škol a vyhodnoceno přes 400 odpovědí. Práce obsahuje kompletní statisticky zpracované výsledky dotazníkového šetření. Na základě výsledků výzkumu byla rovněž zpracována ukázková mezipředmětová multimediální výuková lekce Barvy kolem nás. Lekce byla připravena pro několik typů softwarových aplikací, o kterých udávali vyučující v odpovědích na dotazník, že je používají nejčastěji. Primární je podoba interaktivní i-učebnice Nakladatelství Fraus vytvořená pomocí autorského nástroje FlexiBook Composer. Následně byla lekce přepracována do podoby prezentace ve formátu PowerPoint a do podoby sady nezávislých textových, obrazových a multimediálních materiálů. Výukový obsah mezipředmětového výukového tématu Barvy kolem nás byl připraven v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání z pohledu fyziky a informatiky a výpočetní techniky s přihlédnutím k možnostem vazeb na další vyučovací předměty, zejména přírodopis a výtvarnou výchovu. Téma je určeno pro žáky 2. stupně základní školy. Všechny výukové materiály jsou připraveny s použitím multimediálních výukových prostředků, primárně jsou určeny pro výuku za pomoci interaktivní dotykové tabule.
Abstrakt v dalším jazyce: The dissertation engages in two basic subjects, which are connected into one whole. The first part concerns the problems of equipping primary schools in the Czech Republic with modern presentation didactic technologies ? interactive whiteboards. My dissertation records the conditions of using interactive whiteboards at schools, the extent of being equipped with these boards depending on the size of school. Particularly, I have tried to find out which types of software applications teachers most often use when working on interactive whiteboards during lessons. The above mentioned is significant for the second part of my work ? preparing an educational cross-curricular thematic unit ?Colours around us?, which is intended to be presented particularly using interactive whiteboards. It concerns the term colour in education of physics, biology, information and communication technologies and art. As for its difficulty, the educational unit is aimed at lower secondary school students. With the chosen difficulty, it is not possible to use mathematical apparatus for lecturing; it is necessary to explain the topic only in a quality manner. On the basis of the first part results I am going to treat the selected subject in those applications, or data formats, which teachers ? according to my research ? use most often.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Disertacni-prace_PhDr-Vaclav-Kohout.pdfPlný text práce30,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kohout1.pdfPosudek vedoucího práce229,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kohout2.pdfPosudek oponenta práce222,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kohout.pdf - prot..pdfPrůběh obhajoby práce41,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10788

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.