Title: Thomassenova hypotéza a související problémy
Other Titles: Thomassen's conjecture and related problems
Authors: Vrána, Petr
Advisor: Ryjáček, Zdeněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10798
Keywords: hamiltonovská kružnice;hamiltonovská souvislost;hranový graf;hranový graf multigrafu
Keywords in different language: hamiltonian cycle;hamilton connectedness;line graph;line graph of multigraph
Abstract: V této disertační práci zkoumáme různé verze Thomassenovy hypotézy, která říká, že každý 4-souvislý hranový graf je hamiltonovský. Ukazujeme známé pozitivní výsledky dávající částečná řešení Thomassenovy hypotézy i známá vyvrácení silnějších hypotéz.
Abstract in different language: In the thesis we study various versions of the Thomassen's conjecture which says that every 4-connected line graph is hamiltonian. We present known positive results giving partial solutions of the Thomassen's conjecture and known refutals of stronger conjectures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prace_s_prilohami.pdfPlný text práce3,87 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni-skolitel-ODP-vrana.pdfPosudek vedoucího práce373,78 kBAdobe PDFView/Open
posudky-odp-vrana.pdfPosudek oponenta práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
protokol-odp-vrana.pdfPrůběh obhajoby práce750,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10798

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.