Název: Thomassenova hypotéza a související problémy
Další názvy: Thomassen's conjecture and related problems
Autoři: Vrána, Petr
Vedoucí práce/školitel: Ryjáček, Zdeněk
Ryjáček, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10798
Klíčová slova: hamiltonovská kružnice;hamiltonovská souvislost;hranový graf;hranový graf multigrafu
Klíčová slova v dalším jazyce: hamiltonian cycle;hamilton connectedness;line graph;line graph of multigraph
Abstrakt: V této disertační práci zkoumáme různé verze Thomassenovy hypotézy, která říká, že každý 4-souvislý hranový graf je hamiltonovský. Ukazujeme známé pozitivní výsledky dávající částečná řešení Thomassenovy hypotézy i známá vyvrácení silnějších hypotéz.
Abstrakt v dalším jazyce: In the thesis we study various versions of the Thomassen's conjecture which says that every 4-connected line graph is hamiltonian. We present known positive results giving partial solutions of the Thomassen's conjecture and known refutals of stronger conjectures.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (FAV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Prace_s_prilohami.pdfPlný text práce3,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hodnoceni-skolitel-ODP-vrana.pdfPosudek vedoucího práce373,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudky-odp-vrana.pdfPosudek oponenta práce2,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
protokol-odp-vrana.pdfPrůběh obhajoby práce750,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10798

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.