Název: Měření voltampérových charakteristik pásek a laků používaných jako ochrana před klouzavými výboji u výstupu vinutí čel synchronních generátorů
Autoři: Krpal, Ondřej
Kučerová, Eva
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2014, č. 1.
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/Rocnik2014/Cislo1_2014/r7c3c11.pdf
http://hdl.handle.net/11025/11547
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: synchronní generátory;elektrická měření;ochrana před klouzavými výboji;vinutí generátorů
Klíčová slova v dalším jazyce: synchronnous generators;electrical measurements;protection against sliding discharges;genrator windings
Abstrakt: Článek se zabývá měřením vlastností pásek používaných u výstupu vinutí z čel synchronních generátorů jako ochrana proti klouzavým výbojům. Výboje vznikají v důsledku nerovnoměrného rozložení elektrického pole podél statorové cívky. Pokud by se ochrana neaplikovala, vznikaly by u strojů pracujících cca od 5 kV a výše zmíněné klouzavé výboje, způsobující degradaci izolace. To by mělo za následek častější odstávky stroje, v horším případě pak pro ražení hlavní izolace statorové cívky a následnou poruchu. Aplikací těchto povlaků, které jsou tvořeny SiC částicemi a mají nelineární voltampérovou charakteristiku, se nerovnoměrné rozložení pole linearizuje a dochází tak k minimalizaci klouzavých výbojů.
Abstrakt v dalším jazyce: The paper deals with measurement of coatings used in end-winding of synchronous generators as a protection against sliding discharges. These discharges are due to nonlinear distribution of the electric field along the stator coil. If this protection was not applied, at the machines with nominal voltage more then 5 kV the sliding discharges would appear, causing degradation of the insulation. This would result in more frequent machine shutdown, or worse, breakdown of the main insulation of the stator coil and the subsequent failure. By applying these coatings which consist of SiC particles and are characterized by non-linear current-voltage characteristic, the nonlinear distribution of the field gets linear and it leads to minimizing of surface discharges.
Práva: © 2014 Electroscope. All rights reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 (2014)
Články / Articles (KET)
Číslo 1 (2014)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
r7c3c11.pdfPlný text373,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/11547

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.