Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKodet, Roman
dc.contributor.authorPoborský, Kryštof
dc.contributor.refereeBudil, Ivo
dc.date.accepted2014-06-11
dc.date.accessioned2015-03-25T09:21:39Z
dc.date.available2013-07-29cs
dc.date.available2015-03-25T09:21:39Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-22
dc.identifier56915
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12004
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je analyzovat základní události Velké východní krize s ohledem na její příčiny a mezinárodní důsledky, které měly vliv na další utváření vztahů evropských velmocí ve sféře Východní otázky. Dále se zaměřuje na některé události konkrétněji a zasazuje je do širšího rámce mezinárodních vztahů.cs
dc.format52 s. (99 905 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvýchodní otázkacs
dc.subjectBalkáncs
dc.subjectOsmanská říšecs
dc.subjectpanslavismuscs
dc.subjectBerlínský kongrescs
dc.subjectspolek tří císařůcs
dc.titleVelká východní krize 1875-1878cs
dc.title.alternativeGreat Eastern Crisis 1875-1878en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra historických vědcs
dc.thesis.degree-programHistorické vědycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this bachelor thesis is to analyze the basic events of the Great Eastern Crisis of 18751878 with regard to its causes and the international implications which had an impact on further formation of relationships of European powers in the sphere of Eastern Questions. Attention is also paid to the impact of this historic event in the development of international relations in the context of the "Concert of Europe".en
dc.subject.translatedeastern questionen
dc.subject.translatedBalkansen
dc.subject.translatedOttoman empireen
dc.subject.translatedpan-slavismen
dc.subject.translatedCongress of Berlinen
dc.subject.translatedleague of three emperorsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krystof_Poborsky_Bakalarska prace.pdfPlný text práce348,03 kBAdobe PDFView/Open
Poborsky_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce913,17 kBAdobe PDFView/Open
Poborsky-posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce857,14 kBAdobe PDFView/Open
Poborsky_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce266,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12004

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.