Title: Japonské speciální útočné jednotky
Other Titles: Japanese Special Attack Units
Authors: Krištofová, Veronika
Advisor: Kodet, Roman
Referee: Skřivan, Aleš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12010
Keywords: speciální útočné jednotky;kamikaze;bušidó;šintoismus;válka v Pacifiku;japonský císař;sebevražedné jednotky
Keywords in different language: special attack units;kamikaze;bushido;shintoism;war in Pacific;japanese emperor;suicidal units
Abstract: Kvalifikační práce se zabývá tématikou japonských Speciálních útočných jednotek, známých též pod pojmem 'kamikaze'. Zasazuje jejich existenci do celkového historického, kulturního a sociálního rámce. Zabývá se vznikem Speciálních útočných jednotek, výcvikem pilotů určených pro tuto bojovou techniku, jejich zvyky a tradicemi. Obsahuje i bojové nasazení těchto jednotek a zaměřuje se na jiné formy sebevražedných jednotek fungujících v Japonsku i mimo něj za 2. světové války (např. torpéda typu Kaiten, řízené pumy Óka nebo sebevražedné čluny Šinjó a Maru-ni). Součástí práce je zasazení tohoto fenoménu do širších souvislostí dějin války v Tichomoří a zhodnocení kulturních a intelektuálních aspektů Speciálních útočných jednotek.
Abstract in different language: The theme of the qualification work is Japanese Special Attack Units also known as the Kamikaze. It deals with the historical, culture and social background. Thesis deals with Special Attack Units origin, military training of its pilots and with their habits and traditions. It contains their combat demployments and it is focused on another types of suicidal units in Japan and in the world in World War II. (for example torpedoes Kaiten, human driven bomb Ohka or suicidal boats Shinyo and Maru-ni). Part of the work is set this phenomenom in wider context of history of War in Pacific and evaluation of cultural and intelectual aspects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Japonske Specialni utocne jednotky.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
Kristofova-posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Kristofova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce833,13 kBAdobe PDFView/Open
Kristofova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce276,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12010

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.