Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNovotná, Lenka
dc.contributor.authorVankan, Richard
dc.contributor.refereeLovasová, Vladimíra
dc.date.accepted2014-05-21
dc.date.accessioned2015-03-25T09:21:50Z-
dc.date.available2011-12-05cs
dc.date.available2015-03-25T09:21:50Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2013-04-19
dc.identifier49971
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12020
dc.description.abstractTato diplomová práce nese název "Deprese u dospělých žen" a je složená z části teoretické a části praktické. První dvě kapitoly teoretické části se zabývají teoretickými přístupy ke studiu vývoje člověka v dospělosti a psychologickými aspekty období dospělosti. Vývojové etapy dospělého člověka jsou náplní další kapitoly, na kterou navazuje kapitola zabývající se feminitou v souvislosti s depresivním onemocněním. Pátá kapitola popisuje deprese a jejich symptomy, dělení, typy a způsoby léčby. Praktická část obsahuje vyhodnocení standardizovaného dotazníku zjišťujícího celkovou míru deprese u zkoumaného vzorku žen a míru výskytu nejčastějších depresivních příznaků. Dále praktická část obsahuje přehledové tabulky míry deprese u žen v závislosti na jejich věku, rodinném stavu, dětech, nejvyšším dosaženém vzdělání a stávajícím zařazení.cs
dc.format101 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=49971-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdepresecs
dc.subjectženycs
dc.subjectdospělostcs
dc.titleDeprese u žen v období dospělostics
dc.title.alternativeDepression In Adult Womenen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra psychologiecs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is called "Depression in Adult Women" and consists of a theoretical and a practical part. First two chapters of theoretical part deals with theoretical approach to the study of human in adulthood and psychological aspects of the adulthood. The next chapter deals with evolution of an adult human and following chapter deals with feminity and depression. Fifth chapter describes depression and its symptoms, types and therapy. The matter of practical part is the evaluaction of a questionnaire detecting the total depression level and representation of depressive symptoms. Practical part also contains charts which deals with depression level of women according to their age, status, children, education and social status.en
dc.subject.translateddepressionen
dc.subject.translatedwomenen
dc.subject.translatedadulten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Vankan.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
Vankan - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce244,77 kBAdobe PDFView/Open
Vankan - oponent.pdfPosudek oponenta práce409,16 kBAdobe PDFView/Open
Vankan - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce102,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12020

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.