Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKubíková, Kateřina
dc.contributor.authorProkůpková, Libuše
dc.contributor.refereeSzachtová, Alena
dc.date.accepted2014-08-27
dc.date.accessioned2015-03-25T09:21:57Z-
dc.date.available2012-12-12cs
dc.date.available2015-03-25T09:21:57Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-06-23
dc.identifier54784
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12037
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na specifické poruchy učení a jejich výskyt v současném školství. Cílem práce je zmapovat výskyt na vybrané základní škole, seznámení se s pomůckami pro žáky s SPU a především přiblížení způsobů komunikace mezi školou a rodiči. Teoretická část je věnována charakteristice specifických poruch učení, diagnostice, komunikaci ve školní a rodinné edukaci. Praktická část je zaměřena na objasnění výskytu SPU na Základní škole a nahlídnutí na žáka a jeho zapojení se do třídního kolektivu.cs
dc.format69 s., Ix s. (87942 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectspecifické poruchy učenícs
dc.subjectcharakteristika specifických poruch učenícs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectreedukace (náprava)cs
dc.subjectreedukační (nápravné) pomůckycs
dc.subjectúvahy o hodnocenícs
dc.subjectvýzkumné šetřenícs
dc.titleKomunikace školy a rodiny s ohledem na specifické poruchy učení.cs
dc.title.alternativeThe communication between the school and the family with the regard to the specific learning disabilitiesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra psychologiecs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is focused on learning disabilities and their occurrence in the present education. The goal of this diploma thesis is to chart the occurrence at the selected primary school, to get to know with aids for children with learning disabilities. The main goal is to give some insight into ways of the communication between the school and parents.The theoretical part is devoted to the characteristic of the learning disabilities, their diagnostics and the communication in the schooling and parenting education.The practical part is focused on the clarification of the occurrence of the specific learning disabilities at the elementary school and also the view of the pupil and his engagment in the class team.en
dc.subject.translatedspecific learning disabilitiesen
dc.subject.translatedthe characteristic specific learning disabilitiesen
dc.subject.translatedthe communicationen
dc.subject.translatedthe reeducationen
dc.subject.translatedreeducational aidsen
dc.subject.translatedconsideration of evaluationen
dc.subject.translatedresearch investigationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Prokupkova Libuse.pdfPlný text práce3,08 MBAdobe PDFView/Open
Prokupkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce366,74 kBAdobe PDFView/Open
Prokupkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce297,02 kBAdobe PDFView/Open
Prokupkova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce117,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12037

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.