Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCharvát, Lubošcs
dc.contributor.authorVyzrál, Alešcs
dc.contributor.refereeKnappová, Věracs
dc.date.accepted2014-05-27cs
dc.date.accessioned2015-03-25T09:22:09Z-
dc.date.available2012-10-10cs
dc.date.available2015-03-25T09:22:09Z-
dc.date.issued2014cs
dc.date.submitted2013-06-26cs
dc.identifier54266cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12060-
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na plánování a realizaci podzimního soustředění Taekwon-do pro žáky plzeňského klubu. Úvod práce je věnován bojovému umění Taekwon-do, co to znamená, jak vzniklo a jeho soutěžní podoba. Dále je zde zmíněno, jak se toto bojové umění dostalo do Plzně a současný stav plzeňského oddílu. V teoretické části jsou zpracovány marketingové podklady pro plánování a realizaci sportovní akce, sportovní management a vyhodnocení akce pomocí ankety. Kapitola příprava soustředění je zaměřena na plánování a následně na samotnou realizaci podzimního soustředění pro žáky Taekwon-do. Závěr práce spolu s vyhodnocením akce pomocí ankety poukazují na nedostatky, nebo naopak na pozitiva realizovaného soustředění.cs
dc.format54 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjecttaekwon-docs
dc.subjectsoustředěnícs
dc.subjectplánování a realizace akcecs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.titlePříprava a realizace podzimního soustředění Taekwon-do pro mírně pokročilé a pokročilé cvičence Taekwon-do Clubu NARAMA Plzeňcs
dc.title.alternativeThe Preparation and Realization of Taekwon-do Autumn Camp for intermediate andadvanced disciples Taekwon-do Club NARAMA Plzeňen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra tělesné a sportovní výchovycs
dc.thesis.degree-programTělesná výchova a sportcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis bachelor work concentrates on preparation and realization of Taekwon-do autumn camp for intermediate and advanced members of Pilsen club. The introduction is dedicated to the martial art of Taekwon-do, what it means, how it began and its competition form. Then there is mentioned, how this martial art came to Pilsen and the current state of the Pilsen club. In the theoretical part the thesis deals with the marketing materials for the planning and implementation of sports events, sports management and project evaluation by questionnaire. Chapter Camp preparation is directed at planning and subsequently the actual implementation of the autumn camp for the Taekwon-do students. The conclusion of the work together with the evaluation of events by surveys points at the shortcomings, or conversely at the positives of this camp.en
dc.subject.translatedtaekwon-doen
dc.subject.translatedtraining campen
dc.subject.translatedpreparation and realization projecten
dc.subject.translatedmarketing mixen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP (1).pdfPlný text práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
VYZRAL VP.pdfPosudek vedoucího práce631,84 kBAdobe PDFView/Open
VYZRAL OP.pdfPosudek oponenta práce156,29 kBAdobe PDFView/Open
VYZRAL.pdfPrůběh obhajoby práce57,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12060

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.