Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBenešová, Daniela
dc.contributor.authorŠvátora, Karel
dc.contributor.refereeValach, Petr
dc.date.accepted2014-05-26
dc.date.accessioned2015-03-25T09:22:12Z-
dc.date.available2013-04-29cs
dc.date.available2015-03-25T09:22:12Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-01
dc.identifier57990
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12067
dc.description.abstractTato práce nese název Vliv vstupní informace na výkon v senzomotorickém testu. Práce obsahuje teoretickou a metodologickou část. V teoretické části jsou kapitoly zaměřující se na zákonitosti řízení pohybu, aktivační úroveň organismu, elektrodermální aktivitu, anatomii a fyziologii kůže, ale také na temperament a komunikaci. V metodologické části popisuji design výzkumu, interpretuji a hodnotím získaná data. Z výsledků výzkumu vyplývá, že u námi testovaných osob předchozí informace o obtížnosti nadcházejícího testu ovlivnila jak jejich výkon v testu, tak jejich aktivační úroveň před samotným testem i při něm.cs
dc.format49 s. (64 591 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvstupní informacecs
dc.subjectaktivační úroveňcs
dc.subjectelektrodermální aktivitacs
dc.subjectzrcadlové kreslenícs
dc.titleVliv vstupní informace na výkon v senzomotorickém testucs
dc.title.alternativeThe effect of the input information on the performance of the sensorimotor testen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra tělesné a sportovní výchovycs
dc.thesis.degree-programTělesná výchova a sportcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis work is entitled "The effect of input information on the sensorimotor test performance". The work consists of a theoretical and a methodological part. In the theoretical part, the chapters concentrate on the principles of motor movement control, activation energy of an organism, electrodermal activity, anatomy and physiology of the skin as well as on the temperament and communication. In the methodological part, I describe the design of the research and interpret and evaluate obtained data. The results of the research suggest that previously provided information about the difficulty of the upcoming test affected the subject's test performance as well as their activation level before and during the test.en
dc.subject.translatedinput informationen
dc.subject.translatedactivity levelen
dc.subject.translatedelectrodermal activityen
dc.subject.translatedmirror drawingen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc.prace_Svatora_Karel.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
SVATORA VP.pdfPosudek vedoucího práce134,94 kBAdobe PDFView/Open
SVATORA OP.pdfPosudek oponenta práce151,4 kBAdobe PDFView/Open
SVATORA.pdfPrůběh obhajoby práce38,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12067

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.