Název: Pohybová aktivita respektující neurofyziologické zákonitosti v prvním a druhém trimestru těhotenství
Další názvy: Physical activity respecting neurophysiological patterns in the first and second trimester of pregnancy
Autoři: Hotařová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Bursová, Marta
Oponent: Kavalířová, Gabriela
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12070
Klíčová slova: změna;cvičení v těhotenství;pánevní dno;svalová dysbalance;hluboký stabilizační systém páteře
Klíčová slova v dalším jazyce: change;exercise in pregnancy;pelvic floor muscles;muscle imbalance;deep stabilizing system of backbone
Abstrakt: Předložená bakalářská práce se zabývá pohybovou aktivitou v I. a II. trimestru těhotenství. V teoretické části shrnuje funkční změny v průběhu těhotenství. V metodické části je provedeno šetření, které slouží pro přehled svalové souhry u budoucích prvorodiček. Hlavním ukazatelem pro výběr cviků v praktické části je prostudování vhodné literatury a výsledky uskutečněných testů provedené v metodické části.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented bachelor thesis deals with the issue of physical activity in the 1st and 2nd trimester of pregnancy. Its theoretical part summarises the basic theoretical knowledge background. The methodical part is based on a survey which provides an overview of muscular coordination of future first-time mothers. The practical part presents particular exercises which are in accordance with the findings of the theoretical parts and takes into consideration the results of the methodical part of the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE Lenka Hotarova.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HOTAROVA VP.pdfPosudek vedoucího práce195,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HOTAROVA OP.pdfPosudek oponenta práce216,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HOTAROVA.pdfPrůběh obhajoby práce38,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12070

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.