Title: Specifika stravovacích návyků před vytrvalostním výkonem se zaměřením na dlouhé běhy
Other Titles: Specifics of eating habits before endurance performance focusing on long distance runs
Authors: Janoušková, Vendula
Advisor: Zeman, Radek
Referee: Knappová, Věra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12072
Keywords: vytrvalost;vrcholoví sportovci;stravovací návyky
Keywords in different language: endurance;top sportsmen;eating habits
Abstract: Téma této bakalářské práce je Specifika stravovacích návyků před vytrvalostním výkonem se zaměřením na dlouhé běhy. Cílem práce bylo vymezit hlavní specifika stravovacích návyků ve vztahu k vytrvalostnímu výkonu. Teoretická část je věnovaná základním složkám stravy, vytrvalostnímu běhu, energetickému hrazení během vytrvalostnímu zatížení a složením stravy vztahující se k vytrvalostnímu běhu. Praktická část obsahuje grafické znázornění stravovacích návyků u vrcholových sportovců z vytrvalostních sportů, které jsem porovnala s informacemi získaných z publikací. Závěrem práce je vymezení hlavních specifik stravovacích návyků ve vztahu k vytrvalostnímu sportu.
Abstract in different language: The topic of this bachelor work is Specifics of eating habits before endurance performance focusing on long distance runs. The aim of the thesis was to show specifics of eating habits in relation to endurance performance. The theoretical part deals with basic elements of a diet, long-distance run, outlay of energy during the performance and the elements of the diet in relation to endurance performance.The practical part comprises charts of eating habits of top sportsmen/sportswomen and these results were compared with information from available publications. In conclusion there are the main specifics of eating habits in relation to endurance performance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace janouskova.pdfPlný text práce933,24 kBAdobe PDFView/Open
JANOUSKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce121,97 kBAdobe PDFView/Open
JANOUSKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce138,96 kBAdobe PDFView/Open
JANOUSKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce63,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12072

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.