Název: Specifika stravovacích návyků před vytrvalostním výkonem se zaměřením na dlouhé běhy
Další názvy: Specifics of eating habits before endurance performance focusing on long distance runs
Autoři: Janoušková, Vendula
Vedoucí práce/školitel: Zeman, Radek
Oponent: Knappová, Věra
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12072
Klíčová slova: vytrvalost;vrcholoví sportovci;stravovací návyky
Klíčová slova v dalším jazyce: endurance;top sportsmen;eating habits
Abstrakt: Téma této bakalářské práce je Specifika stravovacích návyků před vytrvalostním výkonem se zaměřením na dlouhé běhy. Cílem práce bylo vymezit hlavní specifika stravovacích návyků ve vztahu k vytrvalostnímu výkonu. Teoretická část je věnovaná základním složkám stravy, vytrvalostnímu běhu, energetickému hrazení během vytrvalostnímu zatížení a složením stravy vztahující se k vytrvalostnímu běhu. Praktická část obsahuje grafické znázornění stravovacích návyků u vrcholových sportovců z vytrvalostních sportů, které jsem porovnala s informacemi získaných z publikací. Závěrem práce je vymezení hlavních specifik stravovacích návyků ve vztahu k vytrvalostnímu sportu.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this bachelor work is Specifics of eating habits before endurance performance focusing on long distance runs. The aim of the thesis was to show specifics of eating habits in relation to endurance performance. The theoretical part deals with basic elements of a diet, long-distance run, outlay of energy during the performance and the elements of the diet in relation to endurance performance.The practical part comprises charts of eating habits of top sportsmen/sportswomen and these results were compared with information from available publications. In conclusion there are the main specifics of eating habits in relation to endurance performance.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace janouskova.pdfPlný text práce933,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
JANOUSKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce121,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
JANOUSKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce138,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
JANOUSKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce63,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12072

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.