Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCharvát, Luboš
dc.contributor.authorHudec, Josef
dc.contributor.refereeSalcman, Václav
dc.date.accepted2014-05-26
dc.date.accessioned2015-03-25T09:22:21Z-
dc.date.available2013-09-30cs
dc.date.available2015-03-25T09:22:21Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-15
dc.identifier58075
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12091
dc.description.abstractV práci jsou uvedeny teoretické poznatky o mladším školním věku, pohybových schopnostech a plyometrii. V praktické části charakterizuji zkoumané výběry a uvádím jak probíhalo vstupní a výstupní měření u zkoumaných výběrů. Dále získaná data porovnávám a vyhodnocuji.Cílem práce je zjistit, zda bude mít zařazení plyometrických cvičení v zimním přípravném období mladých fotbalistů za následek zlepšení jejich motorické výkonnosti v oblasti explozivních silových schopností během sedmitýdenního cyklu, či nikoliv.cs
dc.format57 s. (74 541 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmetoda plyometriecs
dc.subjecttréninkový proces fotbalistůcs
dc.subjectkategorie mladších žákůcs
dc.subjecttestycs
dc.titleZařazení metody plyometrie do tréninkového procesu fotbalistů ve věku od 8 do 12 letcs
dc.title.alternativeClassification methods plyometrie in the training process footballers aged 8 to 12 yearsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra tělesné a sportovní výchovycs
dc.thesis.degree-programTělesná výchova a sportcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe work presents the theoretical knowledge of early school age , motor skills and plyometrics method. The practical part describes the examined selections and introduce how conducted the input and output measurements of the examined samples. Next, we compare and evaluate the obtained data. The purpose of work is to determine whether it will be the inclusion of plyometric exercise in the winter preparation period resulted in young footballers improve their motor performance in explosive power abilities during seven weeks or not.en
dc.subject.translatedplyometrics methoden
dc.subject.translatedtraining process of football playersen
dc.subject.translatedcategories of the younger pupilsen
dc.subject.translatedtestsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Josef Hudec BP.pdfPlný text práce4,03 MBAdobe PDFView/Open
HUDEC VP.pdfPosudek vedoucího práce117,92 kBAdobe PDFView/Open
HUDEC OP.pdfPosudek oponenta práce182,1 kBAdobe PDFView/Open
HUDEC.pdfPrůběh obhajoby práce55,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12091

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.