Název: Hodnocení úrovně znalostí fotbalových trenérů žákovských kategorií
Další názvy: Evaluating the level of students' knowledge of football coaches Category
Autoři: Rous, Stanislav
Vedoucí práce/školitel: Benešová, Daniela
Oponent: Votík, Jaromír
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12092
Klíčová slova: fotbalový trenér;hodnocení znalostí;výzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: football coach;assessment of knowledge;research
Abstrakt: Tato bakalářská práce mapuje úroveň znalostí fotbalových trenérů žákovských kategorií. Práce se skládá ze dvou částí teoretická část je zaměřena na teoretická východiska, druhy sportovního tréninku, jednání trenérů, tréninky mládeže jednotlivých věkových kategorií a rozdíly tréninku dětí a dospělých. Praktická část vychází z dotazníku. Podrobný rozbor hodnotí celkem 16 otázek na základě odborné literatury.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis presents the level of knowledge of young junior coaches. The thesis consists of two parts theoretical part is focused on theoretical basis, types of sport training, coaches acting, the way of junior trainings of particular age classes and the difference between junior and adult training. Practical part is based on the questionnaire and its results. The detailed description evaluates 16 questions on the basis of scientific literature.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hodnoceni urovne znalosti fotbalovych treneru zakovskych kategorii.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ROUS Stanislav VP.pdfPosudek vedoucího práce136,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ROUS Stanislav OP.pdfPosudek oponenta práce150,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ROUS Stanislav.pdfPrůběh obhajoby práce92,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12092

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.