Název: Zjišťování úrovně pohybových dovedností u 5 - 6 letých dětí
Další názvy: Determining the level of motor skills in 5 - 6 year old children
Autoři: Vrba, Josef
Vedoucí práce/školitel: Kolovská, Ilona
Oponent: Kavalířová, Gabriela
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12093
Klíčová slova: testování;motorika;předškolní děti
Klíčová slova v dalším jazyce: testing;motor skills;preschool children
Abstrakt: Má bakalářská práce je zaměřena na testování pohybových dovedností u předškolních dětí. Cílem práce je zjistit úroveň pohybových dovedností dětí a vliv organizované pohybové aktivity na zdokonalování těchto dovedností. Řešení tohoto problému budu zjišťovat pomocí nestandardizovaných testů, konkrétně testovou baterií POHYB 1P.
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis is focused on testing the motor skills for preschool children. The aim of the work is to determine the level of motor skills of children and the influence of organized physical activities to improve these skills. To solve this problem, I will check for using the non-standard tests, specifically the test battery of the MOVEMENT 1P.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Josef Vrba.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VRBA - VP.pdfPosudek vedoucího práce187,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VRBA - OP.pdfPosudek oponenta práce217,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VRBA.pdfPrůběh obhajoby práce60,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12093

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.