Title: Návrh a realizace obsahu pohybového zájmového kroužku pro děti předškolního věku
Other Titles: The proposal and realization of the content of fomotoric-hobby clubr children in the preschool age
Authors: Zeman, Martin
Advisor: Kolovská, Ilona
Referee: Kavalířová, Gabriela
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12098
Keywords: předškolní děti;pohybový zájmový kroužek;struktura cvičebních jednotek předškolního věku
Keywords in different language: preschool children;motoric-hobby club;structure of exercice units for children in the preschool age
Abstract: Má bakalářská práce je zaměřena na sportovně pohybovou průpravu dětí v předškolním věku. V teoretickém úvodu se zabývám charakteristikou dětského pohybu, strukturou cvičebních jednotek a jejich náplní. Praktickou část bakalářské práce tvoří přípravy na jednotlivé hodiny pohybového zájmového kroužku. Závěrem práce bude shrnutí, toho co se děti v kroužku naučily, jak a v čem se zlepšily (vyhodnocení testování 1P) a jaký měl pro děti kroužek přínos.
Abstract in different language: This thesis is focused on sports and physical training of children of preschool age. In the theoretical introduction deals with the characteristics of children's movement, structure, training units and their contents. The practical part of the thesis consists of preparation for each hour of the musculoskeletal Interest ring. Finally, the work will be a summary, what the children in a circle learned how and what to improve (evaluation testing 1P) and what had to ring benefit children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Navrh a realizace obsahu pohyboveho zajmoveho krouzku pro deti predskolniho veku.pdfPlný text práce3,51 MBAdobe PDFView/Open
ZEMAN M - VP.pdfPosudek vedoucího práce159,27 kBAdobe PDFView/Open
ZEMAN M - OP.pdfPosudek oponenta práce203,88 kBAdobe PDFView/Open
ZEMAN M..pdfPrůběh obhajoby práce50,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12098

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.