Title: Zpracování výsledků vstupních testů z matematiky
Other Titles: Analysis of results of mathematics entrance tests
Authors: Pazderníková, Tereza
Advisor: Friesl, Michal
Referee: Kobeda, Zdeněk
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12105
Keywords: ANOVA;lineární regrese;testování hypotéz
Keywords in different language: ANOVA;linear regression;testing hypothesis
Abstract: Práce se zabývá statistickým zpracováním výsledků vstupních testů z matematiky. Tyto testy slouží pro srovnání vstupních znalostí studentů fakult Západočeské univerzity v Plzni a jsou prováděny každoročně od roku 2006. Cílem práce je zaměřit se na souvislost výsledku testu se studovaným oborem a zhodnotit výsledky v posledních třech letech. Pro zpracování dat byla použita jednofaktorová a vícefaktorová analýza rozptylu a lineární regrese.
Abstract in different language: The thesis deals with statistical analysis of results of mathematics entrance tests. These tests are used for comparison of the entrance knowledge of students from faculties of the University of West Bohemia in Pilsen and have been performed annually since 2006. The aim of the thesis is to assess the influence of the test results on the particular branch and analyze them in the last three years. For the analysis of the data were used the One-Way and Two-Way Analysis of Variance (ANOVA) and linear regression.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pazdernikova_-_BP.pdfPlný text práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
PV-Pazdernikova.pdfPosudek vedoucího práce78,33 kBAdobe PDFView/Open
PO-Pazdernikova.pdfPosudek oponenta práce119,1 kBAdobe PDFView/Open
P-Pazdernikova.pdfPrůběh obhajoby práce26,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12105

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.