Bakalářské práce / Departmens of Mathematics (KMA) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 123
Beranová, Eva
Didaktické hry ve výuce matematiky na střední škole

This thesis deals with didactic games in mathematics in the high school education. Through the research, we have found out the current state and possibilities of inclusion of didactic games in education. We have compiled an overview of internet and mobile applications designed to&#...

Petrš, Jiří
Možnosti validace družicových měření mise GRACE s využitím integrálních transformací

Integral transforms of the disturbing potential, that would eventually be derived from altimetry data are formulated, onto satellite-to-satellite (SST) tracking data are formulated investigated and applied in this paper. First, corresponding differential operators, that relate the disturbing potential diff...

Hamáček, Martin
Radiálně symetrické operátory Laplaceova typu s nelokálními okrajovými podmínkami a jejich spektrální vlastnosti

This thesis is devoted to studying of an eigenvalue problem of radially symmetric Laplace operator with a nonlocal (integral) boundary condition. In addition, we are interested in describing the so-called Fučík spectrum of the corresponding problem. First, we deal with our proble...

Řehoř, Miroslav
Tvorba a optimalizace automatického obchodního systému

This master thesis focuses on implementation, optimization and evaluation of the self-made automatic trading system based on graphical methods and indicators of technical analysis on the predetermined asset. Basic principles and methods of technical analysis are described, as well as the int...

Gabrišková, Ivana
Modelování a odhadování výsledků hokejových utkání

This diploma thesis concerns with modeling and estimating results of hockey matches and use of estimation for betting against bookmakers. The thesis describes models used for estimating winning of home team, a draw or away team win. The thesis deals about Dixon-Coles models arrange...

Bárta, Tomáš
Origami a geometrické konstrukce

This master thesis deals with the geometric constructions using origami. Typical problems are demonstrated and discussed from the geometric and also algebraic point of view. We compare these constructions mainly with the Euclidean constructions and present advantages of the approach based on...

Vlasáková, Zuzana
Dvouvýběrový Kolmogorovův-Smirnovův test a zaokrouhlená data

The thesis focuses on Two-sample Kolmogorov-Smirnov test. The main objective of the thesis is to find out how the rounding of the input data affects the results of the hypothesis of the same distribution. The first part of the thesis describes the results of the simulatio...

Kottová, Nikola
Numerická integrace v matematickém sw

This document is focused on methods of numerical integration. The first part is theoretical, it describes the problems and methods of calculation based on Newton-Cotes and Gaussian quadrature formulas. In the next part there are described tested softwares, used methods and configuration ...

Šimána, Pavel
Použití gradientních metod v úlohách na nelineární nejmenší čtverce

This bachelor thesis is focused on unconstrained optimization. The gradient methods and~the variable metric methods are described in the first part. In the second part we study the problems of non-linear least squares. Then we perform some numerical experiments, where we can compare...

Zadranská, Lada
Dynamické systémy a vznik spolupráce

The goal of this thesis is to study evolution of cooperation in spatial games. Specifically, we describe the dynamics of the system in the dependence on the game-theoretical parameters. The thesis studies the evolution of population in time in the framework of (spatial) cooperative...

Kubíčková, Hana
Rekonstrukce 3D tvaru movitého předmětu zvolenou technikou

This bachelor thesis deals with 3D reconstruction of movable object based on two different techniques of data collection. The main difference between those techniques consist of the afordability. Techniques are folowing, data collection with non-metric camera of cell phone, thus commercialy ...

Šilhavá, Lucie
Tvorba orientační mapy lochotínského areálu Fakultní nemocnice v Plzni

The purpose of this thesis is to create a key map of the hospital area specifically, of the Lochotin area of the Pilsen University hospital. The thesis consists of three parts. In the first one, a theoretical analysis of a thematic map is presented. The second ...

Beran, Daniel
Analýzy dopravně inženýrských dat v serverovém prostředí

The purpose of this paper is to facilitate the preparation of data utilized in time-dynamic visualizations of traffic volumecapacity ratio on road networks. The following text summarizes the procedures for calculating traffic capacity and volume by applying variations of traffic volume. As&#...

Jeřábková, Lucie
Prostorová vizualizace kostela sv. Václava v Radnicích

This thesis is focused on creating a 3D model of church saint Wenceslas in the Radnice and its subsequent visualization in a web. Visualization is meant in the sense of view, not in the sense of visual means. The model was created in an environment of Blender&#...

Marek, Hynek
Kalibrace elektronických dálkoměrů

This bachelor thesis deals with calibration of electronic distance meters, more precisely of relevant theoretical basis and calibration of two distance meters integrated in total stations Leica Nova MS50 and Leica 1001. For the process of calibration measurement was used National measuring&#...

Karasová, Lucie
Využití plánu společných zařízení z komplexních pozemkových úprav pro účely územního plánování

The bachelor thesis deals with the relationship between spatial planning and land consolidation at the level of documentation the zoning plan and the plan of joint facilities. It was preceded by research and analysis of available documents and the study of the project documen...

Koukalová, Jana
Analýza možností pořízení vysokozdvižné plošiny

This thesis analyses purchasing an aerial platform used on construction sites in the Czech Republic. At first the purchasing is described, platform types and their usage are listed. Advantages~and~disadvantages of renting of such a platform are described. The main results of the~thesis ...

Brabcová, Eva
Počáteční a okrajové úlohy s hysterezní smyčkou

This thesis is devoted to initial and boundary value problems for ordinary differential equation with hysteresis and to the study of properties of their solutions. First, hysteresis phenomenon and several mathematical models of systems with hysteresis are introduced, then chosen initial and&...

Netrvalová, Karolína
Fučíkovo spektrum pro úlohy s nelokálními okrajovými podmínkami

This Bachelor Thesis deals with the Fučík spectrum of boundary value problems for second order differential equations. First we solve Dirichlet boundary value problem. In the next part we focus on nonlocal boundary value problems. We focus mainly on the structure of Fučík spectrum....

Filipová, Kateřina
Ověřování podpisů prezidentských kandidátů

This bachelor's thesis describes the task of checking the signatures on the petition sheets of presidential candidates for 2013 in terms of mathematical statistics. The main objective is to determine the probability of an erroneous conclusion (registration or refusal presidential candidacy)&#...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 123