Title: Technická analýza při obchodování s ropou
Other Titles: Technical analysis for oil trading
Authors: Větrovská, Zuzana
Advisor: Marek, Patrice
Referee: Šedivá, Blanka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12106
Keywords: technická analýza;ropa;obchodní systém
Keywords in different language: technical analysis;crude oil;business system
Abstract: Bakalářská práce seznamuje čtenáře s možností investování do komodit, především se zaměřuje na obchodování s ropou za pomoci technické analýzy. V práci byl vytvořen obchodní systém pomocí technických indikátorů a na základě historických dat byla provedena optimalizace parametrů obchodního systému v programu Matlab. S optimalizovanými parametry bylo provedeno fiktivní obchodování s reálnými podmínkami zahrnující poplatky za obchod či daně. V další části práce byla do tohoto obchodního systému začleněna vyjádřená cena ropy za pomoci koše komodit a byly porovnány výnosnosti obou obchodních systémů.
Abstract in different language: This bachelor thesis informs the readers about the possibility how to invest in commodities, it particularly focuses on crude oil trading using a technical analysis. A business system using technical indicators was created in this thesis and based on historical data, optimization of business system parameters in the program Matlab was carried out. With the optimized parameters there was carried out fictitious trading with the real conditions including the trade fees or taxes. In another part of this thesis an expressed price of crude oil was included in this business system using the range of commodities and the profitability of both business systems was compared.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VetrovskaZuzanaBP.pdfPlný text práce3,83 MBAdobe PDFView/Open
PV-Vetrovska.pdfPosudek vedoucího práce124,98 kBAdobe PDFView/Open
PO-Vetrovska.pdfPosudek oponenta práce151,65 kBAdobe PDFView/Open
P-Vetrovska.pdfPrůběh obhajoby práce36,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12106

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.