Název: Technická analýza při obchodování s ropou
Další názvy: Technical analysis for oil trading
Autoři: Větrovská, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Marek, Patrice
Oponent: Šedivá, Blanka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12106
Klíčová slova: technická analýza;ropa;obchodní systém
Klíčová slova v dalším jazyce: technical analysis;crude oil;business system
Abstrakt: Bakalářská práce seznamuje čtenáře s možností investování do komodit, především se zaměřuje na obchodování s ropou za pomoci technické analýzy. V práci byl vytvořen obchodní systém pomocí technických indikátorů a na základě historických dat byla provedena optimalizace parametrů obchodního systému v programu Matlab. S optimalizovanými parametry bylo provedeno fiktivní obchodování s reálnými podmínkami zahrnující poplatky za obchod či daně. V další části práce byla do tohoto obchodního systému začleněna vyjádřená cena ropy za pomoci koše komodit a byly porovnány výnosnosti obou obchodních systémů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis informs the readers about the possibility how to invest in commodities, it particularly focuses on crude oil trading using a technical analysis. A business system using technical indicators was created in this thesis and based on historical data, optimization of business system parameters in the program Matlab was carried out. With the optimized parameters there was carried out fictitious trading with the real conditions including the trade fees or taxes. In another part of this thesis an expressed price of crude oil was included in this business system using the range of commodities and the profitability of both business systems was compared.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Departmens of Mathematics (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
VetrovskaZuzanaBP.pdfPlný text práce3,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Vetrovska.pdfPosudek vedoucího práce124,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Vetrovska.pdfPosudek oponenta práce151,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P-Vetrovska.pdfPrůběh obhajoby práce36,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12106

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.