Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKopincová, Hana
dc.contributor.authorChyla, Miroslav
dc.contributor.refereeHanuš, Milan
dc.date.accepted2014-06-18
dc.date.accessioned2015-03-25T09:22:35Z-
dc.date.available2013-10-01cs
dc.date.available2015-03-25T09:22:35Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-05-30
dc.identifier52828
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12107
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je numerická simulace vedení tepla v palivovém článku jaderného reaktoru, které lze popsat obyčejnou diferenciální rovnicí druhého řádu. Pro výpočet byla zvolena metoda konečných diferencí, která byla podrobně rozebrána a aplikována na rovnici vedení tepla. Pomocí této metody byly provedeny numerické experimenty v programovém prostředí MATLAB a výsledky porovnány s výsledky z jiných metod.cs
dc.format38 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectrovnice vedení teplacs
dc.subjectpalivový proutekcs
dc.subjectmetoda konečných diferencícs
dc.subjectobyčejné diferenciální rovnice druhého řáducs
dc.titleNumerické modelování vedení tepla v palivovém článku jaderného reaktorucs
dc.title.alternativeNumerical modeling of heat conduction in the fuel elements reactoren
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra matematikycs
dc.thesis.degree-programMatematikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedAim of this bachelor's thesis is the numerical simulation of heat conduction in the fuel elements reactor, which can be described by second order ordinary differential equations. Finite difference method was chosen for the calculation, which has been described in detail and applied to the equation of heat conduction. This method was implemented in Matlab and the results were compared with results from other methods.en
dc.subject.translatedheat conduction equationen
dc.subject.translatedfuel roden
dc.subject.translatedfinite difference methoden
dc.subject.translatedsecond order ordinary differential equationsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chyla_bakalarska_prace.pdfPlný text práce786,29 kBAdobe PDFView/Open
PV-Chyla.pdfPosudek vedoucího práce91,25 kBAdobe PDFView/Open
PO-Chyla.pdfPosudek oponenta práce152,91 kBAdobe PDFView/Open
P-Chyla.pdfPrůběh obhajoby práce33,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12107

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.