Title: Analýza možností pořízení domu
Other Titles: Analysis of Options for House Purchasing
Authors: Sudová, Blanka
Advisor: Ťoupal, Tomáš
Referee: Šedivá, Blanka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12116
Keywords: financování bydlení;nájem;hypoteční úvěr;stavební spoření;vnitřní míra výnosnosti;index ziskovosti;inflace.
Keywords in different language: financing of housing;rent;mortgage loan;building saving;internal rate of return;profitability index;inflation.
Abstract: Bakalářská práce "Analýza možností financování koupě rodinného domu" se zabývá možnostmi financování vlastního bydlení. Popisuje a porovnává nájemní bydlení v rodinném domě a jeho koupi. Práce by měla představit vybrané základní pojmy finanční matematiky, které s problematikou souvisí. Na jejich základě posoudí jednotlivé varianty a vybere pro klienta "výhodnější" možnost. Uvede bankovní produkty poskytované v současné době pro koupi nemovitosti, hypoteční úvěr a stavební spoření. Následně budou posouzeny oba způsoby financování a jejich kombinace. K bakalářské práci náleží výpočty provedené v programu MS Excel 2010.
Abstract in different language: The bachelor thesis "Analysis of buying options for a family house" deals with possibilities of financing your own housing. It describes and compares rental housing of a family house and buying it. The thesis should introduce the terms of financial mathematics. Based on them, it will assess which option is "preferable" for the investor. This bachelor thesis will mention products provided by the bank to purchase real estate, mortgage loans and building saving. Both financing methods and their combinations will be assessed. The thesis includes the calculations, which are made in MS Excel 2010.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Departmens of Mathematics (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Sudova.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
PV-Sudova.pdfPosudek vedoucího práce137,6 kBAdobe PDFView/Open
PO-Sudova.pdfPosudek oponenta práce138,75 kBAdobe PDFView/Open
P-Sudova.pdfPrůběh obhajoby práce28,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12116

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.