Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVichrová, Martina
dc.contributor.advisorValtr, Pavel
dc.contributor.authorPlecitá, Helena
dc.contributor.refereeSalzmann, Klára
dc.date.accepted2014-06-25
dc.date.accessioned2015-03-25T09:22:40Z
dc.date.available2013-10-01cs
dc.date.available2015-03-25T09:22:40Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-06-04
dc.identifier59087
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12122
dc.description.abstractJedním z úkolů územního plánování je zjišťovat a posuzovat stav území a jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty. Jedním z cílů územního plánování je tyto hodnoty chránit. Vybranou lokalitou je obec Mokrouše. Tato bakalářská práce se zabývá analýzou této lokality, jejím historickým vývojem a důležitými místy v krajině. Cílem této bakalářské práce je posoudit významné hodnoty vybrané lokality a následně navrhnout jejich revitalizaci.cs
dc.format50 s. (45 069 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectMokroušecs
dc.subjectrevitalizacecs
dc.subjectkrajinacs
dc.subjectčlověk v krajiněcs
dc.titleUrbanistické hodnocení vývoje a současného stavu obce Mokrouše - návrh revitalizace a následného vývojecs
dc.title.alternativeReview of an urbanistic development and the current state in the Mokrouše commune - the plan of revitalization and consecutive developmenten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra matematikycs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedOne of the tasks of spatial planning is to determine and evaluate conditions of the respective area and its environmental, cultural and civizational value. One of the goals of spatial planning is to protect these values. The chosen area is village Mokrouše. This bachelor thesis deals with an analysis of this locality, its historical development and significant landmarks. The objective of this work is to assess important values of chosen area and subsequently suggest its revitalization.en
dc.subject.translatedMokroušeen
dc.subject.translatedrevitalizationen
dc.subject.translatedlandscapeen
dc.subject.translatedhuman in landscapeen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_PLECITA.pdfPlný text práce5,93 MBAdobe PDFView/Open
PV_Plecita.pdfPosudek vedoucího práce99,58 kBAdobe PDFView/Open
PO_Plecita.pdfPosudek oponenta práce114,58 kBAdobe PDFView/Open
PR_Plecita.pdfPrůběh obhajoby práce55,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12122

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.