Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZborková, Jitka
dc.contributor.authorUrbanová, Lucie
dc.contributor.refereeKrechovská, Michaela
dc.date.accepted2014-06-13
dc.date.accessioned2015-03-25T09:22:47Z
dc.date.available2013-06-01cs
dc.date.available2015-03-25T09:22:47Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-25
dc.identifier55626
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12134
dc.description.abstractPředložená práce je zaměřena na kreativní účetnictví, které je v reálném světě používanou praktikou ke zkreslování ukazatelů hospodaření podniku. Tato práce vymezuje podmínky české účetní legislativy, definuje počin kreativní účetnictví a poukazuje na jeho spojení s účetní etikou. Zároveň popisuje českou účetní legislativu ve vztahu k možným postihům kreativního účetnictví. V praktické části se práce soustředí na některé používané praktiky kreativního účetnictví a vymezuje motivy pro jejich použití. Dále zpracovává případovou studii rezerv známé poštovní společnosti a prověřuje v nich užívání kreativního účetnictví. V poslední kapitole pak shrnuje účetní kauzy ze světové i domácí scény a pokouší se poukázat na dopady neuvážených kroků managementu daných společností.cs
dc.format59 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkreativní účetnictvícs
dc.subjectúčetní etikacs
dc.subjectčeská účetní legislativacs
dc.subjectúčetní kauzycs
dc.titleKreativní účetnictví a účetní etika podnikatelských subjektů v podmínkách české účetní legislativycs
dc.title.alternativeCreative accounting and ethics of businesses in terms of the Czech accounting legislationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis focuses on creative accounting, which is a real world practice used to misrepresent the financial indexes of a company. It tries to specify the conditions of the Czech accounting legislation, defines the act of creative accounting and points out it's connection with accounting ethics. It also describes the relation of Czech accounting legislation and the sanctions of creative accounting. In the practical part this thesis focuses on some of the practices used in creative accounting and defines motives for their use. Then it elaborates a case study of reserves made by a well known post company and searches for the use of creative accounting. In the last chapter it summarises accounting frauds from the world-wide and domestic scene and tries to point out the impact of the ill-considered steps of the management of given companies.en
dc.subject.translatedcreative accountingen
dc.subject.translatedaccounting ethicsen
dc.subject.translatedczech accounting legislationen
dc.subject.translatedaccounting fraudsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc.prace_K11B0139K.pdfPlný text práce907,18 kBAdobe PDFView/Open
pvurbanova.PDFPosudek vedoucího práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
urbanova.PDFPosudek oponenta práce2,39 MBAdobe PDFView/Open
ourbanova.PDFPrůběh obhajoby práce823,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12134

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.