Title: Územní plánování jako nástroj pro rozvoj konkrétní obce
Other Titles: Spatial planning as an instrument for the development of a selected municipality
Authors: Gregorová, Martina
Advisor: Tlučhoř, Jan
Referee: Singerová, Jitka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12142
Keywords: územní plán;územní plánování;funkční využití ploch;lokalita;město
Keywords in different language: urban development plan;spatial planning;land use pattern;locality;town
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení vlivu územního plánu na rozvoj konkrétní obce města Aše. Cílem práce je popsat a analyzovat vývoj územního plánování města Aše, analyzovat záměry současného územního plánu, zjistit konkrétní dopad tohoto dokumentu na rozvoj obce, navrhnout doporučení, které pomohou odstranit zjištěné nedostatky.
Abstract in different language: The bachelor´s thesis focuses on the assessment of the influence of the urban development plan on the development of the particular municipality - town of Aš. The aim of the thesis is to describe and analyze the development of spatial planning of town of Aš, to analyze the purpose of the current urban development plan, to find out the real impact of this document on the municipality development and to propose recommendations that will help to remove the identified deficiencies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Gregorova-2014.pdfPlný text práce2,6 MBAdobe PDFView/Open
Gregorova M. - V.PDFPosudek vedoucího práce685,27 kBAdobe PDFView/Open
Gregorova M. - O.PDFPosudek oponenta práce598,88 kBAdobe PDFView/Open
Gregorova prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce190,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12142

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.