Title: Strunné nástroje starověkého Blízkého východu
Other Titles: The string instruments in the Ancient Near East
Authors: Ondříčková, Marie
Advisor: Sobotková, Veronika
Referee: Kydlíček, Jakub
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12245
Keywords: strunné hudební nástroje;harfa;lyra;dlouhorký nástroj loutnového typu;klínopisné tabulky;reliéfy;tonální systémy;výtvarná zobrazení strunných hudebních nástrojů;vykopávky v Uru;hymny;žalmy;Mezopotámie;Egypt;Izrael
Keywords in different language: string instruments;harp;long-neck lute type;cuneiform tablets;reliefs;tonal systems;visual display of stringed musical instruments;excavations at Ur;hymns;psalms;Mesopotamia;Egypt;Israel
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na strunné hudební nástroje starověkého Blízkého východu, jako je harfa, dlouhokrký nástroj loutnového typu (DNLT), lyra. Práce popisuje jejich vývoj. Nejsou zde opomenuty ani popisy některých typů strunných hudebních nástrojů nalezených v Uru prof. Leonardem Woolleym. Práce popisuje jejich vývoj. Práce se také zabývá tonálními systémy starověké Mezopotámie. Ty se dochovaly díky některým klínopisným tabulkám jako je UET VII 74, UET VII 126, CBS 10996 i dalším. Vyskytuje se zde i popis některých hudebních těles. Strunné hudební nástroje byly také součástí literárních textů v Mezopotámii, Egyptě i Izraeli.Práce proto uvádí příklady hymnů, žalmů a jiných textů, které se dochovaly. Díky dokumentům z Mari se nám dochovaly také záznamy, které dokládají z čeho byly vyrobeny strunné hudební nástroje, kdo byl jejich výrobce a jaké typy nástrojů se vyráběly. V práci ani nechybí stručný popis teoretické rekonstrukce asyrské harfy na základě reliéfu BM 124535.
Abstract in different language: Diploma Work focus on the string instruments in Near East. The work characterises harps, long-neck lute type (LNLT) and lyres and its development during many periods. There are photos from Mesopotamia, Egypt, Israel, Iran. This thesis deals with sir Leonardo Woolley´s excavation in cemetery in Ur. There are also analyse cuneiform tablets with tonal systems and examples musical ensembles from Choga Mish, Mari and from others places. The Diploma Thesis also provides the description transport of musicians across Near East during centuries. The musical instruments were part of literary traditions in Ancient Near East, too. Therefore we have chosen some texts from Mesopotamia, Egypt and Izrael. The work contains also description of the reconstruction Assyrian harp.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace 2013 - 2014 - Strunne nastroje ve starovekem BV.pdfPlný text práce6,9 MBAdobe PDFView/Open
Ondrickova V.pdfPosudek vedoucího práce304,51 kBAdobe PDFView/Open
Ondrickova O.pdfPosudek oponenta práce299,15 kBAdobe PDFView/Open
Ondrickova.pdfPrůběh obhajoby práce106,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12245

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.