Title: Analýza vlivu aplikace monitorovacího systému provozu strojů na odváděný výkon
Other Titles: Application influence analysis of machines operation monitoring system on reported performance in Doosan Škoda Power
Authors: Fuksa, Ondřej
Advisor: Bureš, Marek
Dyntar, Michal
Referee: Hořejš, Jaroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12265
Keywords: diplomová práce;analýza;MES;snímek pracovní činnosti;monitoring výrobních provozů;nápravné opatření
Keywords in different language: diploma thesis;analysis;MES;work tasks imaging method;monitoring of production workplaces;improvements
Abstract: V této diplomové práci je zpracována analýza stavu monitorování činnosti výrobních strojů společnosti Doosan Škoda Power s.r.o.. Cílem práce je provedení sběru dat na vybraných pracovištích a jejich vyhodnocení z hlediska vypovídající hodnoty výkazu pracovních činností a vlivu vykazování na činnost obsluhy pracoviště. Za účelem sběru vstupních dat analýzy bylo využito modifikace metody snímku pracovní činnosti. Přínos této práce spočívá v navržení postupu provedené analýzy, jakožto nástroje pro získání zpětné vazby o zavedeném systému monitorování, a v souhrnu návrhů na opatření vedoucích k eliminaci zjištěných nedostatků.
Abstract in different language: Presented diploma thesis is focused on application influence analysis of machines operation monitoring system in the company - Doosan Škoda Power s.r.o. The goal of this thesis is to collect input data from selected workplaces and an evaluation of the data from two points of view. The first point of view is data validity of work task records. The evaluation is furthermore performed from the view of influence of the task recordings on workplace operators. A Modified work tasks imaging method was used to collect input data. Contribution of this thesis lay in a proposal of performed analysis which is used for getting a feedback about existing monitoring system. This thesis results in several proposals for improvements in order to eliminate shortcomings which were discovered by the analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FUKSA_DP 2014 Analyza vlivu aplikace monitorovaciho systemu provozu stroju na odvadeny vykon ve spolecnosti Doosan Skoda Power.pdfPlný text práce13,69 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP_Fuksa.PDFPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_DP_Fuksa.PDFPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba_DP_Fuksa.PDFPrůběh obhajoby práce507,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12265

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.