Diplomové práce Theses (KPV) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 112
Štýsová, Andrea
Vliv směnových režimů na psychiku člověka a jeho výkonnost

This master thesis is focused to the three types of shifts and impacts which could have negative influence to physic of employee and performance. The performance of employee has been researched in two different ways. Conclusions from questionnaires were the first and the second...

Valdman, Tomáš
Implementace kolaborativního robota

The thesis summarizes the theoretical knowledge from the area of automation and describes ways of evaluation of production processes. In addition, the thesis deals with the analysis of the market in the field of collaborative robots and the analysis of safety requirements, which ar...

Pavlíček, Marek
Údržba ventilátorových mlýnů s ohledem na snížení nákladů

The diploma thesis is focused on the creation of a preview of the machinery maintenance methods and on the analysis of current state of the fan mills maintenance interventions. Economic evaluation is carried out based on the proposed changes leading to the rationalization of m...

Říhová, Adéla
Navržení layoutu ručních pracovišť v nové výrobní hale

The diploma thesis is focused on the elaboration of the spatial layout of the workplace in the new production hall. The main goal of this thesis is to propose several variants of manual layout. Criteria are defined to provide the most appropriate option, and this optimal&...

Fejfarová, Lucie
Využití virtuálních montážních návodek

The aim was to create virtual instructions which will reduce the time needed to train new employees in order to improve work performance, reduce mistakes, and relieve work by eliminating inappropriate assembly and dismantling of components. The time of training for new employees wi...

Němcová, Lucie
Ergonomické studie v logistice

This diploma thesis deals with the ergonomics in selected company. In the first part of thesis focuses on the theoretical recourse of solved problems. Subsequently, the thesis is introduced with company and selected workplaces. The thesis further describes the analyzes chosen ergonomic ...

Stulík, Petr
Analýza stavu personálních činností ve vybraném podniku a návrhy na zlepšení

The thesis focuses on the activities of the human resources department in a company. Each activity is individually mapped and documented process. The work is dedicated to the file in detail activities associated with the recruitment of new employees. The aim of the thesis is&#...

Třísková, Dana
Návrh implementace ergonomického programu v průmyslovém podniku

The diploma thesis deals with a design of implementation of the ergonomic program in an industrial company. The result of this work is a process map showing the progress of an ergonomic program implementation. Another part of the thesis represents an evaluation of the question...

Langová, Alena
Technicko-ekonomické zhodnocení výroby lisovacího nástroje pro stropní panely do automobilů

The diploma thesis deals with technical and economic evaluation. The main criterion for the evaluation is cost. The technological process and its influence on the cost and also the method of calculation used in the company are evaluated. The result of the thesis is to pro...

Ročák, Pavel
Plánování a řízení výroby s pomocí informačního systému

The goal of this text is introduce production scheduling and managing. The work has been created in the environment of custom and small-series production in Banes Company in Soběslav. The first part describes current state´s analysis of scheduling in the company. The s...

Pintířová, Nikola
Simulace strategií zavážení pracovišť pomocí AGV v Plant Simulation

This thesis focuses on different AGV and low lift pallet truck logistic strategies simulations in Plant Simulation software. The research part includes detailed introduction to choice of logistic means of transport and simulation strategies variants. These can be devided by several aspects,&...

Kratochvílová, Veronika
Návrh nového uspořádání výrobních prostor

This thesis deals with a proposal for a new spatial arrangement. The thesis is solved in a company in Tachov, which intends to extend the current production hall further. A detailed proposal was created with an arrangement of machines and devices, an arrangement of individual&...

Pribol, Robert
Návrh prostorového uspořádání při změně výrobního programu

The diploma thesis deals with layout design of production system for racing cars. The theoretical part describes the rules of the design process. These rules are used in the practical part for the layout design. Finally, the optimal solution is presented.

Šrámek, Václav
Zavedení TPM ve výrobní organizaci

This diploma thesis analyzes the current state of production in stated manufacturing organisation. The introduction of the proposed solution "monitoring of the overall utilization of machinery and equipment (OEE)" offers an universal model for implementation of this process to other man...

Šeda, Martin
Analýza nákupu náhradních dílů

The thesis discusses the supply at the warehouse of spare parts in the selected company. The theoretical part of the strategies and inventory management. In the practical part of the analysis was conducted bound funds in stocks and creating a new system to supply. In conc...

Ledvinová, Tereza
Návrh způsobu zásobování svařovny

Diploma thesis deals with the analysis of the production process using Value Stream Mapping in EvoBus Česká republika, s.r.o. The main goals of the work are to map the current state of material flows at the welding area for a specific order, to identify the bottlenecks&#x...

Housarová, Petra
Analýza prostojů montážní linky

The aim of the diploma thesis is downtime analysis of selected line. At first, the thesis describes the basic principles of lean enterprise and the basic methods of improving. Further, the thesis deals with types of time studies and analysis, the problems of bottlenecks, wasta...

Kulová, Kristýna
Racionalizace pracovišť linky

The diploma sheet is focused on the issue of overloading operators in assembly line. The main topics include ergonomics, anthropometry, and various of ergonomic methods. The aim is to propose such modifications of workplaces, in order to reduce strain at work. Furthermore the work&...

Novikov, Konstantin
Hodnocení nákladovosti výroby topných těles

Aim of this thesis is cost evaluation of heating elements production. Specifically, it means costs comparison of original production unit in the company Arbonia AG in Switzerland and new production unit in Kermis.r.o. in town of Stříbro. This work consists of 4 main parts. The...

Kočiš, Jan
Automatizace testu úniku hélia z tepelných výměníků

The thesis deals with the automation of the helium leak test at Daikin Industries Czech Republic s. r. o. using an industrial robot. The goal is to reduce production costs and to increase the level of standardization. The theoretical part is dedicated to knowledge ...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 112