Title: Simulace automatizace procesu třídění pekárenských výrobků \nl{}s využitím průmyslového robota
Other Titles: Simulation of the process automation of sorting bakery products using an industrial robot
Authors: Čepelák, Václav
Advisor: Broum Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53607
Keywords: automatizace;robotizace;simulace;třídění;pekárenské výrobky;robot
Keywords in different language: automation;robotization;simulation;sorting;bakery products;robot
Abstract: Diplomová práce se zabývá simulací automatizace procesu třídění pekárenských výrobků s využitím průmyslového robota. V teoretické části práce charakterizuje robotizaci a popisuje softwarový nástroj Fanuc Roboguide a jeho varianty. Praktická část využívá pracoviště s kolaborativním robotem v laboratoři průmyslu 4.0, na kterém je proveden experiment. Toto pracoviště je přeneseno do softwarového nástroje Fanuc Roboguide, kde je provedena simulace stejného experimentu jako v laboratoři. Výsledky experimentu jsou následně zpracovány a vyhodnoceny.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the simulation of automation of the sorting process of bakery products using an industrial robot. The theoretical part of the thesis characterizes the robotization and describes the software tool Fanuc Roboguide and its variants. The practical part uses a collaborative workstation in the Industry 4.0 laboratory where the experiment is performed. This workstation is transferred to the Fanuc Roboguide software tool, where a simulation of the same experiment as in the lab is performed. The results of the experiment are then processed and evaluated
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Cepelak.pdfPlný text práce5,57 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce63,47 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce58,79 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce39,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53607

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.