Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBroum Tomáš, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorČepelák, Václav
dc.contributor.refereeBureš Marek, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2023-6-14
dc.date.accessioned2023-08-02T10:46:18Z-
dc.date.available2022-9-19
dc.date.available2023-08-02T10:46:18Z-
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-5-26
dc.identifier93268
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/53607-
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá simulací automatizace procesu třídění pekárenských výrobků s využitím průmyslového robota. V teoretické části práce charakterizuje robotizaci a popisuje softwarový nástroj Fanuc Roboguide a jeho varianty. Praktická část využívá pracoviště s kolaborativním robotem v laboratoři průmyslu 4.0, na kterém je proveden experiment. Toto pracoviště je přeneseno do softwarového nástroje Fanuc Roboguide, kde je provedena simulace stejného experimentu jako v laboratoři. Výsledky experimentu jsou následně zpracovány a vyhodnoceny.cs
dc.format70 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectautomatizacecs
dc.subjectrobotizacecs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjecttříděnícs
dc.subjectpekárenské výrobkycs
dc.subjectrobotcs
dc.titleSimulace automatizace procesu třídění pekárenských výrobků \nl{}s využitím průmyslového robotacs
dc.title.alternativeSimulation of the process automation of sorting bakery products using an industrial roboten
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní
dc.thesis.degree-programPrůmyslové inženýrství a management
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis deals with the simulation of automation of the sorting process of bakery products using an industrial robot. The theoretical part of the thesis characterizes the robotization and describes the software tool Fanuc Roboguide and its variants. The practical part uses a collaborative workstation in the Industry 4.0 laboratory where the experiment is performed. This workstation is transferred to the Fanuc Roboguide software tool, where a simulation of the same experiment as in the lab is performed. The results of the experiment are then processed and evaluateden
dc.subject.translatedautomationen
dc.subject.translatedrobotizationen
dc.subject.translatedsimulationen
dc.subject.translatedsortingen
dc.subject.translatedbakery productsen
dc.subject.translatedroboten
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Cepelak.pdfPlný text práce5,57 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce63,47 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce58,79 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce39,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53607

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.