Title: Analýza a zlepšení systému zásobování a skladování
Other Titles: Analysis and improvement of a systsem for material supply and warehousing
Authors: Skala, Petr
Advisor: Kopeček Pavel, Doc. Ing. CSc.
Referee: Broum Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53615
Keywords: pojistné zásoby odbytu;řízení zásob;klíčové ukazatele;logistika;abcxyz analýza;zásoby;nejistota v odbytu;servisní úroveň
Keywords in different language: sales safety stock;inventory management;key indicators;logistics;abcxyz analysis;inventory;sales uncertainty;service level
Abstract: Práce se zabývá analýzou a optimalizací pojistných zásob odbytu za účelem okamžitého vyskladnění do prodejních objednávek. Cílem bude vyhodnotit, jakým způsobem podnik kalkuluje své pojistné zásoby odbytu, jaké sleduje klíčové ukazatele a dále provést návrh výhodnějšího řešení, které bude postavené na věrohodných metodách avšak zároveň přízpůsobené přímo na míru pro specifický trh, na kterém podnik operuje. Nebude se však jednat o celkové řešení všech problémů společnosti na poli logistických činností.
Abstract in different language: The thesis deals with the analysis and optimization of safety stock inventories for immediate picking into sales orders. The aim will be to evaluate how the company calculates its safety stock inventory, what key indicators are monitored and to propose a more advantageous solution based on credible methods but tailored to the specific market in which the company operates. It will not however be considered as an ultimate solution to all the company's logistics problems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Petr_Skala.pdfPlný text práce2,52 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce60,29 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce63,58 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce39,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53615

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.