Title: Návrh a realizace digitálního stínu v Plant Simulation pro existující HW model
Other Titles: Design and implementation of a digital shadow in Plant Simulation for an existing HW model
Authors: Veszprémi, Lukáš
Advisor: Ulrych Zdeněk, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kopeček Pavel, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53868
Keywords: digitální stín;digitální dvojče;stavebnice;stem;hw;řídicí aplikace;model;simulace diskrétní simulace
Keywords in different language: digital shadow;digital twin;building block;stem;hw;control application;model;discrete event simulation
Abstract: Práce je zaměřena na vytvoření modelu, který se propojí s reálným modelem a bude sloužit jako digitální stín. Na simulaci se poté budou zkoušet analyzovat data, která se nejdříve seberou pomocí dlouhodobých simulací. Hlavní přínos je ušetření času sběru dat a vytvoření modelu, na který se bude dále navazovat.
Abstract in different language: The work is aimed at creating a model that will be linked to the real model and serve as a digital shadow. The simulation will then be used to try to analyse the data, which will first be collected through long-term simulations. The main benefit is to save data collection time and create a model to build on.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Veszpremi_DP.pdfPlný text práce3,85 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce61,54 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce67,24 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce40 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53868

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.