Title: Vývoj produktu s ohledem na náklady
Other Titles: Product development with regard to costs
Authors: Novohradský, Jan
Advisor: Maršáková, Pavla
Kleinová, Jana
Referee: Pacoltová, Petra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12267
Keywords: target costing;design for X;design to cost;náklady;hlavové opěrky;whiplash;crash testy
Keywords in different language: target costing;design for X;design to cost;costs;headrests;whiplash;crash tests
Abstract: Diplomová práce obsahuje popis metod snižujících náklady a aplikuje je na produkt hlavové opěrky v automobilech. Práce vyvozuje závěry, jakým způsobem konstruovat kvalitní hlavové opěrky při snížení nákladů na jejich produkci.
Abstract in different language: This thesis consists description of methods for lowering development costs. It applies these methods to headrests in vehicles and suggests approaches to constructing high quality headrests for reduced costs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Novohradsky.pdfPlný text práce4,79 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP_Novohradsky.PDFPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_DP_Novohradsky.PDFPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba_DP_Novohradsky0001.PDFPrůběh obhajoby práce532,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12267

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.