Title: Posouzení vlivu zavedení nového systému sestavy denních služeb řidičů MHD
Other Titles: Impact evaluation of introducing a new day shifts order system of city public transport drivers
Authors: Čvančara, Pavel
Advisor: Edl, Milan
Kohout, Jiří
Referee: Barták, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12274
Keywords: doprava;autobusy;jízdní řád;městská hromadná doprava;turnus;směna;sestava;preference;dispečink
Keywords in different language: transport;buses;timetable;city public transport;run;shift;order;preference;dispatching department
Abstract: Diplomová práce obsahuje návrh nového systému sestav denních služeb řidičů MHD. Posouzení vlivu nového systému na stávající stav. Další částí práce je vytvoření modelových jízdních řádů a výčet možných přínosů a rizik spojených se zavedením navrhovaného systému.
Abstract in different language: The diploma thesis contains a proposal of a new day shifts order system of city public transport drivers. An evaluation of the impact of a new system on the current one. In the other part of this work a new model timetable is created and a list of possible benefits and risks connected with introducing of a new suggested system is evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce24,79 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP_Cvancara.PDFPosudek vedoucího práce990,74 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_DP_Cvancara.PDFPosudek oponenta práce588,78 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba_DP_Cvancara.PDFPrůběh obhajoby práce594,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12274

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.