Title: Identifikace dynamických vlastností kompozitního materiálu
Other Titles: Identification of dynamic properties of composite material
Authors: Fehér, Marek
Advisor: Šimandl, Miroslav
Referee: Duník, Jindřich
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12328
Keywords: kompozitní materiály;identifikace systémů;korelační analýza;FIR model;metoda chyby predikce;PEM;ARX model;OE model;NNARX model
Keywords in different language: composite materials;system identification;correlation analysis;FIR model;prediction error method;PEM;ARX model;OE model;NNARX model
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá identifikací dynamických vlastností kompozitního materiálu. Práce se nejprve zaměřuje na důvody modelování vlastností materiálů. Dále jsou zde popsány některé z metod identifikace systémů, které jsou využity při identifikačních experimentech. Tyto experimenty si kladou za cíl nalézt z naměřených dat matematický model reálného systému. Reálným systémem se rozumí šíření vibrací v desce z karbonové textilie, které je způsobeno silovým impulsem. Aby byl zvýrazněn rozdíl mezi kompozitním materiálem a idealizovaným materiálem, co se možností identifikace týče, je při identifikačních experimentech používán také zjednodušený matematický model ve formě silového působení na nosník z homogenního a izotropního materiálu.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the identification of dynamic properties of composite material. Initially, the thesis focuses on the reasons for modelling material properties. Some of system identification methods which are used for identification experiments are described in the next part. Mentioned identification experiments aim to find a mathematical model of a real system. More specifically, the real system means vibration propagation in the carbon textile plate which is caused by the force impulse. A simplified mathematical model of force impact on a beam made of homogeneous and isotropic material is used during identification experiments too. This simplified model is used to highlight the differences between the composite material and idealized material from the system identification point of view.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marek_Feher_A12N0159P_dp.pdfPlný text práce6,55 MBAdobe PDFView/Open
Feher-V.pdfPosudek vedoucího práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
Feher-O.pdfPosudek oponenta práce3,37 MBAdobe PDFView/Open
Feher-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,62 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12328

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.