Název: Fortifikace a těžba
Další názvy: Fortification and mining
Autoři: Kasl, Filip
Vedoucí práce/školitel: Vařeka, Pavel
Oponent: Kypta, Jan
Gabriel, František
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12348
Klíčová slova: fortifikace;těžba;středověk;opevnění;povrchový průzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: fortification;mining;castle;medieval age
Abstrakt: Práce se zabývá vztahy mezi hrady a těžbou nerostných surovin. V rámci disertační práce byla testována hypotéza, zda jednodílná středověká opevnění sloužila k ochraně těžebních areálů.
Abstrakt v dalším jazyce: Work slew relations between castles and mineral extraction. The dissertation was tested the hypothesis that piece medieval fortifications served to protect the mining areas.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Celek13New.pdfPlný text práce976,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kasl-op-Gabriel.pdfPosudek vedoucího práce480,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kasl-op-Kypta.pdfPosudek oponenta práce830,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Kasl.PDFPrůběh obhajoby práce44,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12348

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.