Title: Analýza vadných fotovoltaických panelů
Other Titles: Analysis of damaged PV panels
Authors: Stránský, Marek
Advisor: Bělík, Milan
Referee: Hejtmánková, Pavla
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12362
Keywords: fotovoltaický článek;fotovoltaický panel;defekty;degradace;typy solárních článků;fotoelektrický jev;parametry panelů
Keywords in different language: photovoltaic cell;solar panel;defects;degradation;types of solar cells;photoelectric effect;parameters of panels
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na analýzu vadných fotovoltaických panelů. V úvodu jsou popsány důležité fotovoltaické procesy. Následně se práce zabývá rozdělením a výrobou fotovoltaických článků. Jedním z cílů práce bylo analyzovat možné vady a poškození fotovoltaických panelů. V závěru je provedeno měření závislosti výkonu panelu na zastínění a porovnání funkčního a defektního panelu.
Abstract in different language: The master theses is focused on the analysis of defective solar panels. The introductions explains important photovoltaic processes. Then the work handle with distribution and production of photovoltaic cells. One of the objective of this work was to analyze the possible defects and damage of photovoltaic panels. In conclusion is the measurement where is shown dependence on power of photovoltaic panel to shading and comparison of functional and defective panel.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
stransky.pdfPlný text práce2,55 MBAdobe PDFView/Open
058600_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce249,32 kBAdobe PDFView/Open
058600_oponent.pdfPosudek oponenta práce353,21 kBAdobe PDFView/Open
Stransky.jpgPrůběh obhajoby práce98,14 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12362

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.