Diplomové práce / Theses (KET) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 295
Kratochvíl, Pavel
Zlepšování vybraných procesů v elektrotechnice

The master thesis is focused on the current situation in the field of improving processes in the electro technical manufacturing and development and recommends suitable methods for the company ComAp. This company is mainly focused on development of the control systems of diesel-generato...

Khodlová, Kristýna
Návrh zařízení pro měření permitivity tekutin

This diploma thesis is focused on the design of the device for measurement of fluid permittivity. The thesis consists of a theoretical part and a practical part. In the theoretical part, liquid insulating materials are briefly described, basic dielectric properties are analysed an...

Vrbka, Tomáš
Zpracování signálů při měření částečných výbojů

This work contains the basics of the theory of generation, the detection method and the processing of the partial discharge signal by the electric method. The following is a description of ICMsystem Partial Discharge Measurement Hardware and Software. The last part deals with the&#...

Bříza, Michal
Využití dynamické mechanické analýzy při charakterizaci elektroizolačních materiálů

This diploma thesis focuses on the use of dynamic mechanical analysis in the analysis of electro insulating materials. In the theoretical part, the thesis deals with the description of dynamic mechanical analysis and with one of the methods of analysis in detail. In the ...

Mouček, Jiří
Optimalizace otevírací charakteristiky čtečky čipových karet

This diploma thesis solves an optimizing the opening characteristics of smart card reader. The components of the smart card reader are presented in the first part of the thesis, which includes the electromagnetic actuator in particular. Next parts of this work describe the proposal...

Kubeš, Jan
Nové elektroizolační kapaliny

This diploma thesis is focused on determining whether it is possible to change the electroinsulating properties of a new environmentally friendly electroinsulating liquid, that could be used in transformers in the future. New electrical insulating liquids are made from synthetic or vegetable...

Eis, Tomáš
Nový nanokompozitní materiál

This diploma thesis deals with composite materials, their use in electrical engineering, mainly as insulating materials and also with the possibilities of modification of composite materials with nanofillers. The theoretical part summarizes basic knowledge about composite materials. It also deals ...

Otrubčiáková, Kateřina
Optimalizace materiálového toku výrobního pracoviště

This study is focused on the possibilities of optimizing business processes, namely the optimization of material flow. The practical part of the thesis is processed directly in the operation of the company BRUSH SEM Ltd., which ranks among the world's top manufacturers of turbo...

Musil, Pavel
Nehomogenní dielektrikum a prostorový náboj

This diploma thesis is focused on the theoretical origination of space charge in dielectrics. There is summarized the application of insulating materials in high voltage systems. Furthermore, the basic division of polarization and influencing of particles in the material is explained in ...

Mulač, Pavel
Návrh elektroinstalace nízkoenergetického domu s vybavením smart technologií.

This thesis aimed on design of electrical instalation in low-energy house equiped with solar-power sources and smart technology. This thesis contains project documentation of electrical instalation involving lightning protection. The next part deals with heat insulation and evaluation of energy saving...

Fridrichovský, Martin
Ochrana desek plošných spojů před vlivy prostředí

This diploma thesis is focused on protection of printed circuit boards against environmental influences. The thesis is describing influences on assembled printed circuit boards in their operational conditions and the possible ways to protect them, especially the conformal coatings. Furthermore, t...

Topinka, Jiří
Přenos energie v systému induktor - vsázka při tavení materiálů ve studeném kelímku

Presented diploma thesis describes induction heating of charge by electromagnetic induction. For this purpose, technologies of a cold crucible and an induction coreless furnace for melting electrically conductive charges are described, and also using a cold crucible for melting of electrically&#x...

Šašek, Tomáš
Paralelní polohování miniaturních robotů pomocí magnetického pole

This diploma thesis is focused on simulation of the parallel placement of miniature robots in the magnetic field. The thesis is divided into two parts, then divided in more detail. The first part is devoted to the theory of the given issue. The issue of algorithms of...

Šprisl, Jan
GPS navigace pro zemědělské stroje založená na platformě Arduino

The diploma thesis is focused on use of satellite navigation systems in agriculture. The first part describes the different principles of geographic positioning. Furthermore, the present-day satellite systems, that are available for civilian use, are described in more detail. The second chap...

Skřivan, Jan
Testování ohebnosti flexibilních elektronických prvků a systémů.

This diploma thesis is focused on the design and realization of a bend test for flexible electronics. The proposed test method is then verified on the device. For this purpose, flexible samples have been designed and implemented with SMD components connected by three different ...

Lejsek, Jaroslav
Termické analýzy - optimalizace měřicích podmínek

This thesis is focused on the research of cable isolation decomposition due to thermal stress and the subsequent optimalization of measurements. First of all, the individual types of structural analysis are described. The following chapters deal with the influence of the measuring condi...

Harant, Jaroslav
Vliv prostředí na parametry tištěných elektronických součástek

This diploma thesis is focused on the design of planar passive electronic components. This thesis also describes certain methods for producing these components. The main part of this thesis is the design of process and methods for testing the influence of the environment on th...

Kuthan, Jiří
Elektromagnetický systém pro polohování magnetických těles

The submitted diploma thesis deals with the electromagnetic system for positioning of magnetic bodies. The system consists of miniature robots created by permanent magnets, and an actuator created by the system of planar coils. This topic is very contemporary and its development may...

Zrubecký, Filip
Vliv stínění elektromagnetického pole na účinnost systému bezkontaktního přenosu energie

This master's thesis aims to describe a wireless power transfer shielding and it's impact on parameters of the whole WPT system. This paper deals with the system that is series compensated on both primary and secondary sides. Next, the impact of magnetic field on human...

Brandtlík, Jan
Průběžné tavení oxidu hliníku (Al2O3) elektromagnetickou indukcí

This master´s thesis aims to describe continuous melting of Al2O3 by electromagnetic induction. The thesis describes the theory of wave equations, radiant vector, skin effect and heat sharing. Further, the properties of Al2O3 and other oxide materials and the possibilities of their appl...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 295