Title: Optimalizace materiálového toku ve výrobním podniku
Other Titles: Optimization of material flow in an industrial company
Authors: Šulc, Marek
Advisor: Řeřicha Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Navrátil Jiří, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40688
Keywords: tps;jit;plýtvání;5s;agilní techniky;scrum;workflow;vsm;kaizen;kanban;procesní analýza.
Keywords in different language: toyota production system;just in time;5s;waste;agile techniques;scrum;workflow;value stream mapping;kaizen;kanban;business process analysis.
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá představením metod a metodik pro optimální nastavení výroby. První část práce představuje jednotlivé nástroje zlepšení. Druhá část práce implementuje vybrané metody do reálné společnosti.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on the methods and methodology for optimalisation of production settings. The first part of the thesis presents possible tools for improvement. The second parts of the thesis implement selected methods into real company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_ Sulc_ Marek.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
082261_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
082261_oponent.pdfPosudek oponenta práce905,09 kBAdobe PDFView/Open
082261_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40688

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.