Title: Možnosti využití statistických nástrojů pro analýzu infračervených spekter
Other Titles: Possibilities of using statistical tools for analysis of Fourier transform infrared spectra
Authors: Vojáček, Martin
Advisor: Prosr, Pavel
Referee: Pihera, Josef
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12377
Keywords: Infračervená spektrometrie;infračervené záření;absorbance;transmitance;spektrometr;analýza hlavních komponent;diskriminační analýza;transmisní měření;reflexní měření
Keywords in different language: Infrared spectrometry;Infrared radiation;absorbance;transmittance;spectrometer;principal component analysis;discriminant analysis;transmission measurement;reflectivemeasurement
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na principy měření složení směsí, slitin, plynů, pomocí infračerveného záření a jeho následné měření infračervenými spektrometry, druhy spektrometrů a způsobů měření. V práci je rovněž zahrnuto několik statistických nástrojů, které se používají pro analýzu infračervených spekter, úpravy hodnot do jiných systémů nebo zařazování spekter do stejných tříd. V praktické části je navržen program pro analyzování dat pomocí analýzy hlavních komponent v programovacím jazyku C a jeho detailní popis.
Abstract in different language: The thesis is focused on analysis of infrared specters Firstly thesis deal with main principle of function of infrared spectrometers, propereties of infrared spectrum and measuring techniques with Fourier transform infrared spectrometry. Second part of thesis is focused on statistical tools for analysis infrared spectrum and description of more dimensional data. Third part of thesis deal with program written with C# programming language for analysis infrared spectrum by a principal components analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Martin Vojacek 2014.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
058618_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce566,75 kBAdobe PDFView/Open
058618_oponent.pdfPosudek oponenta práce373,72 kBAdobe PDFView/Open
058618_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce173,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12377

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.