Title: Návrh rekonstrukce elektrické distribuční sítě NN v obci Přísečná
Other Titles: Reconstruction of LV distribution grid in Přísečná village
Authors: Vašmucius, Adam
Advisor: Tesařová, Miloslava
Referee: Noháčová, Lucie
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12381
Keywords: distribuční soustava;rekonstrukce vedení;venkovní izolované vedení;kabelové vedení;kvalita elektrické energie;flikr
Keywords in different language: distribution system;reconstruction of leadership;outdoor insulated power lines;cable power lines;power quality;flicker
Abstract: Předkládaná diplomová práce řeší rekonstrukci distribuční sítě a její důvody v obci Přísečná u Českého Krumlova. Práce obsahuje 4 hlavních částí. První část popisuje současný stav distribuční sítě ve správě společnosti E.ON distribuce a.s. Druhá část popisuje návrh rekonstrukce této sítě venkovním vedením a kabelovým vedením. Třetí část porovnává náklady jednotlivých variant vedení a závěrečná čtvrtá část se zabývá kvalitou dodávky elektrické energie.
Abstract in different language: The presented thesis deals with a reconstruction of distribution network in the village of Přísečná near Český Krumlov, and the reasons for it. The thesis consists of four main parts. The first part describes the current status of the distribution network managed by E.ON Distribuce a.s. The second part describes a proposal for reconstruction of the network using outside insulated and cable lines. The third part compares costs of individual types of lines. The final, fourth part deals with quality of electric power supply.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vasmucius.pdfPlný text práce76,4 MBAdobe PDFView/Open
058622_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce369,64 kBAdobe PDFView/Open
058622_oponent.pdfPosudek oponenta práce352,47 kBAdobe PDFView/Open
058622_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce159,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12381

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.