Title: Optimalizace výrobního toku v konkrétním výrobním podniku
Other Titles: Workflow Optimization in a Specific Industrial Company
Authors: Duda, Jan
Advisor: Soukup, Radek
Referee: Zahrádka, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12388
Keywords: optimalizace;výrobní tok;štíhlá výroba;řízení kvality;FMEA;TQM;Six Sigma;DMAIC;MSA
Keywords in different language: optimization;production flow;lean manufacturing;quality management;FMEA;TQM;Six Sigma;DMAIC;MSA
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na optimalizaci výrobního toku v konkrétním výrobním podniku. V teoretické části práce jsou popsány metody a nástroje pro optimalizaci výrobního toku a řízení kvality. Praktická část práce je zaměřena na analýzu a návrh optimalizace stávajícího výrobního toku ve společnosti ACTI PACK CZ a.s. Závěr práce je věnován implementaci navrhovaných řešení v této společnosti.
Abstract in different language: This master thesis is focused on optimizing of the production flow in the particular factory ACTI PACK CZ. The theoretical part deals with description of the methods and tools, which are used for production flow optimization and quality management. The practical part is focused on an analysis and optimization of an existing production flow at the ACTI PACK CZ company. The conclusion is devoted to the implementation of proposed corrective measures in this company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Jan_DUDA.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
058629_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce377,65 kBAdobe PDFView/Open
058629_oponent.pdfPosudek oponenta práce417,88 kBAdobe PDFView/Open
Duda_OBH.pdfPrůběh obhajoby práce429,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12388

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.