Title: Solární systémy pro rodinný dům
Other Titles: Solar systems for family house
Authors: Ulč, Petr
Advisor: Bělík, Milan
Referee: Jindra, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12391
Keywords: sluneční energie;solární kolektor;fotovoltaický panel;solární systém;Net Metering;TUV;rodinný dům
Keywords in different language: solar energy;solar collector;solar panel;solar system;Net Metering;domestic hot water;family house
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku využití solární energie pro rodinný dům. Popisuje sluneční energii, principy její energetické přeměny s následným popisem jednotlivých aplikací solárních systémů. V práci se porovnává ohřev teplé užitkové vody pomocí solárních kolektorů a pomocí fotovoltaických modulů. Dále je vytvořena modelová situace pro fotovoltaickou elektrárnu v režimu na střeše rodinného domu využívající Net Metering.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the use of solar energy for the family house. Describes solar energy, the energy conversion principles followed by a description of the various applications of solar systems. The thesis compares hot water using solar collectors and photovoltaic modules. It is created Scenario for photovoltaic power plants on the roof of a house using Net - Metering.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Ulc.pdfPlný text práce4,98 MBAdobe PDFView/Open
058633_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce249,03 kBAdobe PDFView/Open
058633_oponent.pdfPosudek oponenta práce338,78 kBAdobe PDFView/Open
058633_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce160,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12391

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.