Title: Spolehlivostní databáze elektrických zařízení pro jadernou energetiku
Other Titles: The reliability database of electrical component for nuclear power energy
Authors: Schvarz, Jan
Advisor: Jiřičková, Jana
Referee: Piterka, Luboš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12394
Keywords: ukazatel spolehlivosti;intenzita poruch;střední doba poruch;porucha;přenosová soustava;elektrický komponent
Keywords in different language: reliability indicator;failure rate;mean outage duration;failure;transmission's system;electrical component
Abstract: Cílem této práce je vytvoření spolehlivostní databáze elektrických komponent a posouzení spolehlivosti české přenosové soustavy na základě této databáze a vlastního výzkumu. Data pro tvorbu spolehlivostní databáze byla získána analýzou dostupných literárních zdrojů. Vlastní výzkum proběhl v několika etapách. Na začátku byl vytvořen program pro zpracování záznamů o síťových přerušeních, následně byly vypočteny spolehlivostní ukazatele české přenosové soustavy a nakonec byly výsledky posouzeny v rámci vlastního výzkumu a se spolehlivostní databází.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to create a reliability database of electrical component and make an evaluation of Czech transmission system's reliability based on this database and own research. For creating the reliability database I analyzed an available literature. My own research had a several phases. At the beginning I made a program, which works with transmission system outages' records and enables calculation of the most important reliability indicators of electrical component. Finally I compared these indicators within my own scope and the reliability database.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_SCHVARZJ.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
058636_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce274,84 kBAdobe PDFView/Open
058636_oponent.pdfPosudek oponenta práce365,83 kBAdobe PDFView/Open
058636_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce171,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12394

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.