Title: Textilní elektrody pro monitorování životních funkcí
Other Titles: Textile Electrodes for Vital Function Monitoring
Authors: Vacek, Vladimír
Advisor: Soukup, Radek
Referee: Řeboun, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12399
Keywords: elektrody;textilní elektrody;EKG;elektrokardiogram;chytré textilie;monitorování životních funkcí
Keywords in different language: electrodes;textile electrodes;ECG;electrocardiogram;smart textiles;vital signs monitoring
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na měření EKG signálu za pomoci navržených extilních elektrod. Teoretická část popisuje textilní elektrody v rámci chytrých textilií, způsoby jejich výroby, obsahuje fakta o elektrické aktivitě srdce a jejím snímání. Praktická část práce popisuje postup měření a rozbor získaných průběhů elektrokardiogramu.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on measurement of ECG signal with help of the proposed textile electrodes. Theoretical part describes textile electrodes through smart textiles, methods of their production, contains facts about electrical activity of heart and its sensing. Practical part of this work describes measurement steps and evaluation of obtained electrocardiogram waveforms.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E12N0042P_Vacek.pdfPlný text práce3,07 MBAdobe PDFView/Open
058641_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce427,64 kBAdobe PDFView/Open
058641_oponent.pdfPosudek oponenta práce358,89 kBAdobe PDFView/Open
058641_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce188,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12399

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.