Název: Vliv jednofázového zkratu na vedení na zařízení uložená v zemi
Další názvy: The influence of single-phase short circuit on the buried systems
Autoři: Šíp, Martin
Vedoucí práce/školitel: Šroubová, Lenka
Oponent: Jansa, Jindřich
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12401
Klíčová slova: jednofázový zkrat;elektromagnetické pole;Agros2D;ochrana potrubí;přenosové soustavy
Klíčová slova v dalším jazyce: single-phase short circuit;electromagnetic field;Agros2D;protection of pipelines;transmission system.
Abstrakt: Předpokládaná práce je zaměřena na vliv jednofázové zkratu vedení na zařízení uloţená v zemi. Hlavním úkolem je vyřešení vlivu elektromagnetického pole v okolí venkovních vedení s jednofázovým zkratem na zařízení uloţená v zemi. Při řešení numerického modelu na počítači respektujeme rozloţení zpětného zkratového proudu mezi zemnícím lanem a zemní cestou.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on the influence of the sigle-phase short circuit on the buried systems. The main task of the thesis is to solve the influence of the electromagnetic field in the vicinity of overhead lines with the single-phase short circuit on the buried systems. We respect the reverse circuit current distribution between the earth cable and the earth way when we solve a numeric model on a computer.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vliv_jednofazoveho_zkratu_na_vedeni_na_zarizeni_ulozena_v_zemi.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058643_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce338,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058643_oponent.pdfPosudek oponenta práce387,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058643_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce211,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12401

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.