Title: Vliv ředění na vlastnosti epoxidové pryskyřice
Other Titles: Effect of dilution on the properties of epoxy resin
Authors: Fejt, Martin
Advisor: Mentlík, Václav
Křelovec, Zdeněk
Referee: Trnka, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12402
Keywords: velké točivé stroje;epoxidová pryskyřice;resin-rich;VPI;statorového vinutí;rázová houževnatost;dielektrické ztráty
Keywords in different language: big rotary machines;epoxy resin;VPI;stator winding;impact resistance;dielectric losses;resin-rich
Abstract: Předkládaná diplomová práce popisuje epoxidové pryskyřice s důrazem na ty druhy, které jsou vhodné pro aplikaci ve velkých točivých strojích. Dále jsou popsány základní technologické postupy aplikace epoxidových pryskyřic a z toho plynoucí požadavky na ředění epoxidových pryskyřic. V praktické části práce je stanoven diagnostický systém pro sledování změn vlastností epoxidových pryskyřic vlivem ředění a jsou provedeny zkoušky za účelem vyhodnocení těchto změn.
Abstract in different language: The master thesis describes different types of epoxy resin with focus on types applicable in field of big rotary machines. Further basic technological procedures of applying epoxy resin are described and also need of dilution of epoxy resin is explained. Diagnostic system for controlling alteration caused by dilution is set in practical part and test are run in order to determinate the alteration.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Martin Fejt.pdfPlný text práce3,3 MBAdobe PDFView/Open
058644_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce349,83 kBAdobe PDFView/Open
058644_oponent.pdfPosudek oponenta práce333,95 kBAdobe PDFView/Open
Fejt_OBH.pdfPrůběh obhajoby práce471,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12402

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.