Title: Vyšetření elektrického pole svazkových vodičů
Other Titles: Investigation of Electric Field of Bundle Conductors
Authors: Petrášová, Iveta
Advisor: Mayer, Daniel
Referee: Polcar, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12403
Keywords: svazkový vodič;Fredholmova integrální rovnice;metoda konečných prvků;elektrické pole;elektrická intenzita;plošná hustota
Keywords in different language: bond conductor;Fredholm´s integral equation;finite element method;electric field;electric field intensity;areal density
Abstract: Práce je zaměřena na vyšetření elektrického pole svazkových vodičů, v tomto případě na vyšetření rozložení elektrické intenzity na povrchu daného vodiče. V úvodních kapitolách je popsána charakteristika svazkových vodičů a princip jejich vzájemného fyzikálního působení. Následující kapitoly pak předkládají řešení pro dva svazkové vodiče, a to pomocí Fredholmovy integrální rovnice a Metody konečných prvků (MKP). Fredholmova rovnice je řešena v programu Matlab7.1 a MKP je aplikována v programu Agros2D. V konečné fázi budou obě řešení porovnána a následně vybrán nejvhodnější vodič.
Abstract in different language: The thesis is focused on the examination of the electric field of the bundle conductors. In this case, the thesis is involved in examination of the distribution of the electric intensity on the surface of the conductor. At the beginning it is described the characteristics of the bundle conductors and the principle of the mutual physical effects. Further chapters present solutions for both of the conductors by using the Fredholm's integral equation and Finite element method (FEM). Fredholm's equation was solved in the Matlab7.1 application and FEM was solved in the Agros2D program. At the end both of the solutions will be compared and the most useful one will be selected for our situation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vysetreni elektrickeho pole svazkovych vodicu.pdfPlný text práce2,98 MBAdobe PDFView/Open
058645_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce444,14 kBAdobe PDFView/Open
058645_oponent.pdfPosudek oponenta práce466,84 kBAdobe PDFView/Open
058645_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce195,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12403

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.