Title: Optimalizace skladových procesů
Other Titles: Stock Processes Optimization
Authors: Štěpánovský, Petr
Advisor: Kašpar, Petr
Sedlák, Pavel
Referee: Vozák, Radek
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12405
Keywords: Bonaparte;čárové kódy;čtečka čárových kódů;logistika;pasivní prvky logistického systému;skladová aplikace;skladování;systémy pro skladovou evidenci;zásobování
Keywords in different language: barcode reader;barcodes;Bonaparte;logistics;passives ligistics system;storage;supply;systems for stock records;warehouse application
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá optimalizací skladových procesů ve společnosti Bonaparte. V první části práce se seznámíme se základními teoretickými informacemi, které by člověk měl znát a brát v potaz, pokud by chtěl dosáhnout optimalizace skladových systémů. Ve druhé části práce je popsán současný systém skladu ve společnosti Bonaparte, skladové technologie i procesy. Dále jsou popsány systémy pro skladovou evidenci dostupné v ČR, zejména pak informační systém LIST 7, jež je ve společnosti Bonaparte momentálně využíván. Dále je popsána vlastní optimalizace skladových procesů, včetně aplikace pro čtečku čárových kódů. Jako poslední je zhodnocení vlastní aplikace.
Abstract in different language: This thesis deals with the optimization of warehouse processes at Bonaparte Company. First part introduces the basic theoretical information that every people should know, and take into account, for achieve the optimization of storage systems. In the second part, there is described the current system of storage at Bonaparte, storage technologies and processes. The systems for stock rerecords, which are available in Czech Republic, were described in the next part of this thesis, especially the information system named LIST 7, which is presently used at Bonaparte. The next part is about self-optimizing warehouse processes, including the application for barcode reader. In the end, there is described evaluation of the application for barcode reader.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Optimalizace skladovych procesu_Stepanovsky.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
Stepanovsky_V.pdfPosudek vedoucího práce698,61 kBAdobe PDFView/Open
Stepanovsky_O.pdfPosudek oponenta práce713,39 kBAdobe PDFView/Open
058914_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce228,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12405

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.