Title: Procesní analýza optimalizace toku materiálu
Other Titles: Material flow process analysis and optimization
Authors: Zdrahal, Jan
Advisor: Řeřicha, Tomáš
Referee: Šimota, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12406
Keywords: Proces;procesní řízení;funkční řízení;optimalizace;granulát plastů;ARIS
Keywords in different language: Process;process management;functional management;optimization;thermoplastic granulate;ARIS
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na procesní analýzu optimalizace toku materiálu. Teoretická část popisuje základy procesu a procesního řízení. V praktické části se práce dále zabývá analýzou a následnými návrhy na optimalizaci výrobního procesu z hlediska toku materiálu ve společnosti Gerresheimer s.r.o. se sídlem v Horšovském Týně.
Abstract in different language: The present master's thesis is focused on the material flow process analysis and optimization. Theoretical part of the thesis describes the basics of the process and process management. Practical part of the thesis deals with analysing and suggesting technological optimizations of production process focused on material flow in company Gerresheimer s.r.o.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JanZdrahal_E12N0045P_DP.pdfPlný text práce3,8 MBAdobe PDFView/Open
058915_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce355,16 kBAdobe PDFView/Open
058915_oponent.pdfPosudek oponenta práce368,71 kBAdobe PDFView/Open
058915_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce163,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12406

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.