Title: Vývoj důchodové reformy v ČR- tři pilíře, klady a zápory
Other Titles: The Development of the pension reform in the Czech Republic, pros and cons of the three piers
Authors: Mayerová, Eva
Advisor: Vacík, Antonín
Referee: Kostadinovová, Ilona
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12418
Keywords: důchodová reforma;pilíře důchodové reformy;důchodové systémy;penzijní fondy;předdůchod;investiční strategie;doplňkové penzijní připojištění
Keywords in different language: pension reform;pillar pension reform;pension systems;pension funds;early retirement;investment strategies;supplementary pension instance
Abstract: Práce se zabývá vývojem českého důchodového systému od roku 1990 po současnost. Zaměřuje se především na důchodovou reformu nastavenou zákonem č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření a zákonem č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření a zhodnocuje její klady a zápory. Zároveň dá práce nahlédnout i do důchodových systémů jiných zemích Evropské unie jako je Polsko, Slovensko a Nizozemsko.
Abstract in different language: The thesis deals with the development of the Czech pension system from 1990 to the present. It focuses mainly on pension reform set by Act No. 426/2011 Coll., On retirement savings and Act No. 397/2012 Coll., On premiums for pension savings and evaluates its pros and cons. At the same time work gives insight into the pension systems of other EU countries such as Poland, Slovakia and the Netherlands.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prave, Vacik.pdfPlný text práce370,7 kBAdobe PDFView/Open
Mayerova-1.pdfPosudek vedoucího práce692,28 kBAdobe PDFView/Open
Mayerova-2.pdfPosudek oponenta práce218,51 kBAdobe PDFView/Open
Mayerova Eva.pdfPrůběh obhajoby práce443,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12418

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.