Diplomové práce / Theses (KPP) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 64
Viták, Milan
Pracovní doba a práce přesčas ve vybraných zemích EU

This thesis deals with working time issues in the Czech Republic and another countries of the European Union namely in Slovakia, Poland and Germany. The thesis deals not only with legislative regulation of working hours as such but also with other attributes related to i...

Solničková, Kristýna
Pracovněprávní postavení vedoucích zaměstnanců

The aim of this diploma thesis is to describe and analyze the legal regulation of the employment status of the head employees as defined in The Czech Labour Code. This paper examines their rights and duties in their employment status, how is their employment status establ...

Phamová, Kristýna
Porušení pracovních povinností jako důvod skončení pracovněprávního vztahu

The thesis "Violation of labour duties as a reason for termination of employment relationship" is focused on the termination of the employment by the employer as a result of violation of duty by the employee. In the thesis are mentioned some duties to work of th...

Pospíšilová, Karolína
Pracovnělékařská péče

The aim of this diploma thesis is to map and analyse the legal regulation of labour-medical care including related important legal aspects such as mainly occupational health services, recognition of occupational diseases and related assessment care. The aim of this work is also a&#...

Richterová, Ivana
Pracovní poměr na dobu určitou

This thesis "Fixed-term employment contract " is focused especially on the valid legislation of the fixed-term employment but also on its historical progress. The thesis briefly outlines the historical legislation of the fixed-term employment on the Czech territory from the Middle ...

Motejzíková, Adéla
Okamžité zrušení pracovněprávních vztahů

The diploma thesis is focused on the issue of the immediate termination of an employment relationships. For a better orientation in the issue, I set out in the beginning of thesis all the ways of terminating the employment relationship and pointed out the differences compared&...

Hyťha, Matěj
Agenturní zaměstnávání

Topic of this diploma thesis is agency employment. Author describes most important concepts which appears in agency employment. Mainly on working relationships, dependent work and subjekcts. Second chapter is dedicated to history of institute, which is relatively brief. In third chapter auth...

Kočenda, Petr
Kolektivní smlouva, její obsah, vznik a zánik

The diploma thesis tries to give the reader the widest possible overview of the collective agreement. The legislation is concentrated in the Collective Bargaining Act of 1991 and the Labor Code of 2006. The first is about the development of legal regulations, collective bargaining&...

Daňková, Eliška
Nelegální práce a její právní postih

The topic of this thesis is illegal work and its legal sanctions. The first chapter deals with legal signs and sings which are recognised by courts as sings of employment. It is important to understand employment in order to be able to understand illegal work. A...

Hanáková-holeyšovská, Jaroslava
Postavení odborové organizace v pracovněprávních vztazích v českém právním řádu

This thesis focuses on the position of trade unions in industrial relations the Czech Republic. As the above outline suggests, the main focus of this thesis is to analyse recent regulations, organise them into a system and find their intended construction and comparisons. Con...

Dohnal, Jan
Vývoj právní úpravy pracovního poměru na dobu určitou

The dissertation paper explores the idea of fixed term relationships in employment, its evolution and its adjustments within Czech Employment Law. At first, the paper describes the basic elements of the employment relationship. The employment relationship is defined as the most basic&#...

Žlotíř, Šimon
Nelegální zaměstnávání cizinců

The master´s thesis writes about illegal employment of foreigners not only in the Czech Republic bus also in Germany. The particular chapters pay attention especially to the conditions under which foreigners can work in the Czech Republic and Germany, the causes of illegal employme...

Řepa, Tomáš
Agenturní zaměstnávání

The thesis deals with the employment agency as atypical employment element . Thesis analyzes the legal regulation of agency employment in the Czech legal order . Work on historic milestones explains the current status of agency employment in the Czech Republic. The main part d...

Farkaš, Petr
Flexibilní formy výkonu práce

This diploma thesis is dealing with flexible forms of employment. Introductory chapters are introducing primarily the term flexibility and followed with introducing of the term flexicurity. After this there are described each of flexible forms of employment which are regulated in the cz...

Švelchová, Tereza
Stanovení, určení a sjednávání mzdy

The submitted diploma work is targeted the rewarding of employees in self-employed sphere. Concretely it is topic " Assesment, determination and negotiation of wage " , when this work provides detailed definition of institutes which are important for rewarding of dependent work...

Bernatová, Markéta
Právní postavení zaměstnance při pracovním úrazu

The aim of the presented diploma thesis, titled "The legal status of employee in an industrial accident", is to provide systematic, coherent and clear explanation and clarification of labour issues of legal theory of the concept of civil liability, the concept of an indus...

Kroutilová, Vendula
Kvalifikace zaměstnance a řádný výkon práce

The issue of employee qualification and proper performance of employee's work. The first chapter of this work deals with legal institute of care for employees. The second chapter discusses the qualification of employee as labor reality. Pivotal third chapter deals with the pro...

Kadlecová, Kamila
Ochrana soukromí zaměstnanců na pracovišti

The thesis is focused on the issues of protection of employees privacy on the workplace. This subject is very extensive and its legislation is regulated by many laws. This thesis is mainly patterned on the Labour Code and the Personal data protection act. In the introduct...

Skuhravá, Pavla
Základní zásady pracovního práva

Goal of this dissertation is to explain the term labor law to readers. Where to put this term to law system. This dissertation also explains law principles, their functions and their categorization. Other chapters explains general principles of law. Next part of dissertation is...

Dohnal, Jan
Vývoj právní úpravy pracovního poměru na dobu určitou

The dissertation paper explores the idea of fixed term relationships in employment, its evolution and its adjustments within Czech Employment Law. At first, the paper describes the basic elements of the employment relationship. The employment relationship is defined as the most basic&#...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 64