Diplomové práce / Theses (KPP) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 55
Hanáková-holeyšovská, Jaroslava
Postavení odborové organizace v pracovněprávních vztazích v českém právním řádu

This thesis focuses on the position of trade unions in industrial relations the Czech Republic. As the above outline suggests, the main focus of this thesis is to analyse recent regulations, organise them into a system and find their intended construction and comparisons. Con...

Dohnal, Jan
Vývoj právní úpravy pracovního poměru na dobu určitou

The dissertation paper explores the idea of fixed term relationships in employment, its evolution and its adjustments within Czech Employment Law. At first, the paper describes the basic elements of the employment relationship. The employment relationship is defined as the most basic&#...

Žlotíř, Šimon
Nelegální zaměstnávání cizinců

The master´s thesis writes about illegal employment of foreigners not only in the Czech Republic bus also in Germany. The particular chapters pay attention especially to the conditions under which foreigners can work in the Czech Republic and Germany, the causes of illegal employme...

Řepa, Tomáš
Agenturní zaměstnávání

The thesis deals with the employment agency as atypical employment element . Thesis analyzes the legal regulation of agency employment in the Czech legal order . Work on historic milestones explains the current status of agency employment in the Czech Republic. The main part d...

Farkaš, Petr
Flexibilní formy výkonu práce

This diploma thesis is dealing with flexible forms of employment. Introductory chapters are introducing primarily the term flexibility and followed with introducing of the term flexicurity. After this there are described each of flexible forms of employment which are regulated in the cz...

Švelchová, Tereza
Stanovení, určení a sjednávání mzdy

The submitted diploma work is targeted the rewarding of employees in self-employed sphere. Concretely it is topic " Assesment, determination and negotiation of wage " , when this work provides detailed definition of institutes which are important for rewarding of dependent work...

Bernatová, Markéta
Právní postavení zaměstnance při pracovním úrazu

The aim of the presented diploma thesis, titled "The legal status of employee in an industrial accident", is to provide systematic, coherent and clear explanation and clarification of labour issues of legal theory of the concept of civil liability, the concept of an indus...

Kroutilová, Vendula
Kvalifikace zaměstnance a řádný výkon práce

The issue of employee qualification and proper performance of employee's work. The first chapter of this work deals with legal institute of care for employees. The second chapter discusses the qualification of employee as labor reality. Pivotal third chapter deals with the pro...

Kadlecová, Kamila
Ochrana soukromí zaměstnanců na pracovišti

The thesis is focused on the issues of protection of employees privacy on the workplace. This subject is very extensive and its legislation is regulated by many laws. This thesis is mainly patterned on the Labour Code and the Personal data protection act. In the introduct...

Skuhravá, Pavla
Základní zásady pracovního práva

Goal of this dissertation is to explain the term labor law to readers. Where to put this term to law system. This dissertation also explains law principles, their functions and their categorization. Other chapters explains general principles of law. Next part of dissertation is...

Dohnal, Jan
Vývoj právní úpravy pracovního poměru na dobu určitou

The dissertation paper explores the idea of fixed term relationships in employment, its evolution and its adjustments within Czech Employment Law. At first, the paper describes the basic elements of the employment relationship. The employment relationship is defined as the most basic&#...

Kubíčková, Monika
Komparace právní úpravy agenturního zaměstnávání v rámci právních úprav členských států EU

This master's thesis deals with one part of the labour law temporary agency work and private employment agencies (temporary-work agencies). Specifically, the thesis compares the law of temporary agency work in the Czech Republic and in Germany and describes its historical developme...

Vojta, Richard
Rodinná politika v České republice

This work is about the family policy in the Czech republic and in Germany. The family benefits are described and appreciated and there is also a place to describe the relatioship of demographic and family policy.

Úlovcová, Petra
Postavení žen a mladistvých v pracovněprávních vztazích

The aim of this work was to provide a comprehensive overview of the legislation ,the status of women and adolescents. I dealt with as the law of the Czech Republic , as well as international treaties and European Union law. This work consists of two parts . The&...

Šimečková, Martina
Ukončení pracovního poměru formou výpovědi dle českého právního řádu

The purpose and objective of this thesis, if possible, bring a comprehensive perspective on termination of employment form of testimony. I dealt with Czech law, and international treaties, European Union law in general, and then closer to the laws of Slovakia and Great Britain....

Mayerová, Eva
Vývoj důchodové reformy v ČR - tři pilíře, klady a zápory

The thesis deals with the development of the Czech pension system from 1990 to the present. It focuses mainly on pension reform set by Act No. 426/2011 Coll., On retirement savings and Act No. 397/2012 Coll., On premiums for pension savings and evaluates its pros...

Bacík, Pavel
Pracovní právo a sport se zaměřením na fotbal

This Thesis is contribution consideres problems associated with labour-law status of problems associated with professional athletes (footballers) in the context of the legal regulations of Czech Labour Law. Author also takes into account European and World conceptions of the investigated area-&#x...

Mikešová, Anna
Překážky v práci na straně zaměstnavatele

As my dissertation topic I chose Obstacles to work on the side of the employer. This is very important part of Labour Law. At first I decribe general term of Labour Law and I explain the term of obstacles to work and their types. In the other parts of ...

Vosková, Jana
Základní zásady pracovního práva

The aim of the diploma thesis is primarily to focus on the changes that followed the acceptance of the new Civil Code. The resolution of the legal principles and principles. Addressing the question of whether the labour law is really under private law. And last but n...

Božek, Lukáš
Rozsah smluvní volnosti v pracovním právu

The Thesis deals with extent of contractual freedom in labour law in the Czech Republic. It is divided into three main parts. The first part of the thesis is concerned with general definition of basic terms of labour law and its classification into law system. Furthermore...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 55